Kultura w czasach sztucznej inteligencji

Kultura w czasach sztucznej inteligencji


Województwo Małopolskie serdecznie zaprasza na konferencję „Kultura w czasach sztucznej inteligencji”. Wykłady, prezentacje oraz dyskusje panelowe będą dotyczyły różnych aspektów funkcjonowania kultury w realiach postępującej cyfryzacji i robotyzacji. W wydarzeniu będzie uczestniczyć Anna Pieczarka, z zarządu województwa.

Udział w konferencji potwierdziło wielu znakomitych mówców i ekspertów, m.in. analityk trendów Zuzanna Skalska, twórca literatury fantastycznej Jacek Dukaj oraz Prezes Zarządu Alvernia Planet Magdalena Sroka. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury (Kraków, Rynek Główny 25). Rozpoczęcie wydarzenia o godz. 10.00. 

Główne tematy konferencji to m.in:

  • Dialog, angażowanie mieszkańców, inicjatywy oddolne. Nowe trendy w kulturze czy powrót do korzeni?
  • Uwaga, dzieło! Czy i na ile instytucje kultury wpływają na kształt przestrzeni publicznej?
  • Kulturotwórcza rola miast. Przestrzeń do kreacji mechanizmem rozwoju?
  • Związek kultury i innowacji – wpływ innowacyjnych rozwiązań na angażowanie odbiorców
  • Nowe technologie i trendy w świecie kultury cyfrowej – zagrożenia i wyzwania
  • Kultura ma znaczenie! Kultura nowym graczem w biznesie?
  • Co dają przemysły kreatywne lokalnej gospodarce?
  • Wspólnota czy indywidualizm? Jak kreować kulturę w realiach Gospodarki 4.0?

Uczestnicy konferencji będą mieli również okazję zapoznać się z wynikami badań prowadzonych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego:

  • Wpływ projektów infrastrukturalnych z zakresu kultury zrealizowanych w Małopolsce na otoczenie społeczno-gospodarcze,
  • Przemysły kreatywne – stan i warunki rozwoju.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji są warsztaty, na które zapraszają krakowskie instytucje kultury oraz FabLaby. Warsztaty odbywają się w kilku lokalizacjach w dniach 25–29 kwietnia.

Rejestracja odbywa się poprzez formularze dostępne na stronie internetowejZgłoszenia są przyjmowane do 24 kwietnia 2019 r. Wstęp bezpłatny.

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/kultura-w-czasach-sztucznej-inteligencji