KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA DOCENIA INNOWACYJNOŚĆ TARNOWA

KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA DOCENIA INNOWACYJNOŚĆ TARNOWA

 

Prezydent Roman Ciepiela został zaproszony przez Krajową Izbę Gospodarczą do udziału w Komitecie Gospodarki Miejskiej i pełnienia roli eksperta w cyklu spotkań „Gospodarczy rozwój miast”, z których pierwsze odbyło się w minioną środę w Warszawie.

Tarnów został przez Krajową Izbę Gospodarczą uznany za miasto o bardzo dużym potencjale innowacyjnym i otwartym na innowacje, co jest m.in. efektem drugiego miejsce w Polsce w rankingu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju badającym potencjał dla rozwoju sektora nowoczesnych usług dla biznesu, czy też zakończonego w miniony wtorek dwudniowego Forum Innowacji, połączonego z konkursem dla start-upów, Hackatonem i Robot Show, które to wydarzenia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem w kraju. Ale na zauważenie Tarnowa jako miasta otwartego na innowacje z pewnością miała również wpływ normalna działalność samorządu, który w coraz większym stopniu stawia na nowe technologie i rozwiązania mające ułatwić życie mieszkańcom miasta nad Białą.

Idea organizacji cyklu spotkań „Gospodarczy rozwój miast” narodziła się z potrzeby przekazania wiedzy na temat procesów, które dzieją się w miastach oraz ich otoczeniu i na które największy wpływ mają najważniejsi współkreatorzy przyszłości miast: samorząd terytorialny, biznes, samorząd gospodarczy i sektor nauki. Celem spotkań jest wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów, którym jest każdy z uczestników, i połączenie z teorią naukową dla usystematyzowania pojęć oraz znalezienia odpowiedzi na podstawowe pytanie: jak powinny funkcjonować polskie miasta, jakie posiadać kapitały, dobrodziejstwa i markę, aby mogły być silnym węzłem w sieci innych, w tym europejskich, miast, posiadając konkurencyjną gospodarkę miejską.

Pierwsze spotkanie dotyczyło miast w zglobalizowanym otoczeniu. Chodzi o zmiany, które zdominują funkcjonowanie miast w okresie obecnej kadencji samorządu terytorialnego, m.in. analizę przykładów silnej konkurencji miast w pozyskiwaniu inwestorów i wysokiej klasy specjalistów. Gościem pierwszego spotkania była prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska ze Szkoły Głównej Handlowej i prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, która mówiła m.in. o rozwoju miast w dobie globalizacji oraz cyfrowych i technologicznych uwarunkowaniach tego rozwoju.

Planowane drugie spotkanie w cyklu poświęcone będzie nowemu modelowi zarządzania rozwojem miasta i gospodarką miejską.

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Miasto/Krajowa-Izba-Gospodarcza-docenia-innowacyjnosc-Tarnowa