Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020

Konsultacje społeczne Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020

 

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI).

Obowiązująca RSI w lipcu 2018 roku przeszła przegląd, którego efektem są korekty, obejmujące w szczególności aktualizację projektów kluczowych w zakresie nazw, budżetów i operatorów, informacje nt. monitorowania budżetu projektów, których czasowy zakres realizacji przekracza perspektywę 2014-2020 oraz zamieszczenie pełnej listy małopolskich projektów znajdujących się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Powyższe korekty nie wpływają na logikę dokumentu, nie ingerują w podstawę diagnostyczną, nie dotyczą ustaleń analitycznych, nie modyfikują założeń projekcyjnych ani treści przedsięwzięć strategicznych.

Uwagi można zgłaszać:

  • Mailowo za pośrednictwem poniższego Formularza – prosimy o wypełnienie i przesłanie pocztą elektroniczną na adres: sg.sekretariat@umwm.pl, w tytule e-maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne RSI”.
  • Listownie za pośrednictwem poniższego Formularza – prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres: Departament Skarbu i Gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.
  • Ustnie do protokołu w Departamencie Skarbu i Gospodarki, ul. Racławicka 56, pok. 352, w godzinach 8-16.

Konsultacje społeczne potrwają do 28 sierpnia 2018 r.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/konsultacje-spoleczne-regionalnej-strategii-innowacji-wojewodztwa-malopolskiego-2020