“Kierunek Kariera” – rozwiń się zawodowo

“Kierunek Kariera” – rozwiń się zawodowo

Chcesz podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe? A może planujesz zmienić kierunek swojego rozwoju i odnaleźć się w zupełnie innej branży niż tak, w której dotychczas pracowałeś? Teraz masz na to doskonałą szansę. W kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski możesz umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym i otrzymać dofinansowanie do szkoleń językowych, komputerowych, kursów prawa jazdy czy szkoleń zawodowych.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Bony i usługi doradztwa zawodowego (Bilans Kariery) są adresowane do osób pracujących, niezależnie od charakteru zatrudnienia i miejsca wykonywania pracy, które:
• ukończyły 50. rok życia – niezależnie od wykształcenia; 
• ukończyły 25 lat, a jeszcze nie mają 50 lat – posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą); 
• ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat – posiadają wykształcenie na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą); 
• są związane z Małopolską – mieszkają tu, uczą się lub pracują na terenie województwa.

Jak skorzystać ze szkoleń?

Pierwszym krokiem do otrzymania bonów szkoleniowych jest usługa Bilansu Kariery. Jest to indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym, podczas którego nie tylko będzie można podsumować dotychczas nabyte umiejętności, edukację i doświadczenia zawodowe, ale także określić plan dalszego rozwoju, w tym m.in. rodzaje i tematykę potrzebnych szkoleń.

Na Bilans Kariery można umówić się w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, nasi doradcy dyżurują także w punktach mobilnych w kilkudziesięciu miejscowościach Małopolski (szczegółowa lista miejscowości i terminów poszczególnych dyżurów dostępna jest tutaj).

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Bilansu Kariery i otrzymaniem dofinansowania do szkoleń w formie bonów proszone są o zarejestrowanie się przez system dostępny na stronie: kierunek.pociagdokariery.pl.

Jakie szkolenia są dostępne?

Szkolenia są realizowane na terenie całej Małopolski przez firmy szkoleniowe, które w pierwszej kolejności oferują:
• szkolenia językowe w połączeniu z egzaminem; 
• szkolenia informatyczne, w tym dotyczące obsługi np. komputerów, smartfonów, laptopów i innych urządzeń, umiejętności korzystania z internetu, korzystania z narzędzi cyfrowych i aplikacji, obsługi programów biurowych, m.in. pakietu MS Office, obsługi specjalistycznych programów; 
• zarządzanie projektami; 
• kwalifikacyjne kursy zawodowe; 
• kursy umiejętności zawodowych; 
• kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
• szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
• szkolenia zawodowe; kursy prawa jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
• egzaminy zewnętrzne.

Pełna tematyka możliwych do realizacji szkoleń dostępna jest w Bazie Usług Rozwojowych oraz w biurze projektów: “Kierunek Kariera” i “Kierunek Kariera Zawodowa”.

Więcej informacji o projektach: “Kierunek Kariera” i “Kierunek Kariera Zawodowa” udzielają:

• Biuro projektów – tel. 12 619 84 55, e-mail: kariera@wup-krakow.pl
• Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, tel. 12 424 07 38, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Nowym Sączu, tel. 18 442 94 90, e-mail: centrum.nowysacz@wup-krakow.pl
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, tel. 14 626 99 40, e-mail: centrum.tarnow@wup-krakow.pl.

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/kierunek-kariera-rozwin-sie-zawodowo