Już za rok przedsiębiorca nie będzie potrzebował pieczątki, aby załatwić sprawy urzędowe

Już za rok przedsiębiorca nie będzie potrzebował pieczątki, aby załatwić sprawy urzędowe

Do lipca 2019 r. zostaną zniesione wymagania stosowania pieczątki przez obywateli i przedsiębiorców – poinformowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Od tej daty to przedsiębiorca zdecyduje o formie podpisu.

Obecnie wymaganych jest wiele rodzajów stempli tj. Pieczątki firmowej, pieczątki płatnika, pieczątka pracodawcy, pieczątka imiennej, pieczątki wnioskodawcy, pieczątki nagłówkowej. Brak właściwej pieczątki na dokumencie składanym przez przedsiębiorcę może przyczyniać się do przedłużania rozpatrywania spraw nawet odmowy przyjęcia wniosku.

Dajemy obywatelom wybór. W zależności o tego co będzie dla nich wygodniejsze, będą mogli użyć pieczątki albo w inny sposób zamieścić dane ich identyfikujące. Elektronizacja procedur administracyjnych to jeden z elementów działań na rzecz sprawnego państwa. Chcemy zapewnić przyjazne sposoby kontaktu z urzędami, również drogą elektroniczną. Obowiązek używania pieczątek natomiast uniemożliwia elektronizację procedur administracyjnych” – poinformował wiceminister przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj na stronie ministerstwa.

Zmiany mają pozwolić na uproszczeniu procedur i zminimalizowaniu ryzyka ich przedłużania.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/juz-przedsiebiorca-bedzie-potrzebowal-pieczatki-aby-zalatwic-sprawy-urzedowe-85759