Jakimi cechami odznacza się osoba przedsiębiorcza?

Wyrażenie osoba przedsiębiorcza określa kogoś, kto chętnie podejmuje się realizacji różnych zadań i potrafi je z powodzeniem zrealizować. 🧠👩‍💻👨‍💼
 
Jakimi cechami odznacza się osoba przedsiębiorcza?
 
– skłonność do ryzyka,
– ambicja,
– podejmowanie inicjatywy,
– kreatywność,
– umiejętność dostrzegania szans,
– elastyczność,
– ukierunkowanie na cel,
– pewność siebie,
– komunikatywność