Jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017? Na nowe czy na stare konto?

Jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017? Na nowe czy na stare konto?

Przedsiębiorcy zastanawiają się, jak zapłacić składki ZUS za grudzień 2017 roku, dla których termin zapłaty przypada w styczniu 2018 roku. Czy płacić „po staremu” na trzy lub cztery dotychczasowe numery kont? Czy już wykonać jeden przelew na indywidualny nowy numer składkowy?

Od 1 stycznia 2018 roku zmieni się numer konta, na który płatnicy ZUS będą wpłacali składki. W październiku Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadził wysyłkę listów z nowymi numerami kont składkowych, więc już każdy powinien znać swój indywidualny rachunek w ZUS.

Zawsze pewne wątpliwości pojawią się w momencie przejścia z jednego porządku prawnego do drugiego, dlatego niektórzy płatnicy ZUS zastanawiają się, na jakie konto wpłacić składki za grudzień 2017 roku. Pytania pojawiają się, gdyż składki, choć za grudzień 2017 roku, to zwyczajowo są płacone już po 1 stycznia 2018 roku, a więc po wejściu w życie nowych przepisów o indywidualnym rachunku składkowym w ZUS.

Składki za grudzień 2017 r. można zapłacić na dwa sposoby

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia w swoim poradniku, że składki należne za grudzień 2017 roku można opłacić na dwa sposoby. Jeżeli płatnik zdecyduje się uregulować grudniowe składki w terminie do 31 grudnia 2017 r. , czyli przed terminem ich płatności, to wtedy zrobi to na dotychczasowych zasadach. W tym przypadku powinien wykonać odrębne przelewy na konta przypisane każdej składce ubezpieczeniowej albo funduszowi:

  • 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000 – na ubezpieczenia społeczne,
  • 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000 – na ubezpieczenie zdrowotne,
  • 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000 – na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 – na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Druga możliwość to opłacenie grudniowych składek w ustawowym terminie, czyli już w styczniu 2018 roku. Jeśli płatnik ZUS składki za grudzień 2017 roku będzie regulował po 1 stycznia 2018 r., to wówczas wykona już jeden wspólny przelew na zbiorczą kwotę wszystkich składek na nowy indywidualny numer rachunku składkowego. Po 1 stycznia 2018 roku nie będzie już technicznej możliwości wykonania przelewu na stare numery kont, gdyż dotychczasowe rachunki bankowe ZUS zostaną zamknięte.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl

Źródło: http://europim.pl/zaplacic-skladki-zus-grudzien-2017-nowe-stare-konto/