Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ ? Przyjdź na warsztaty!

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+ ?
Przyjdź na warsztaty!

Już 21 marca br. mija najbliższy termin na składanie wniosków na dofinansowanie z programu Partnerstwa strategiczne w sektorze Edukacja szkolna, a do 30 kwietnia br. można składać wnioski na Wymiany młodzieżowe w sektorze Młodzież.


Zachęcamy do udziału w praktycznych warsztatach z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe m.in. szkół oraz instytucji i organizacji działających na rzecz młodzieży.

Jeżeli chcą Państwo pozyskać fundusze na:

EDUKACJA SZKOLNA

– krótkie międzynarodowe spotkania partnerów (2–5 dni),
– wyjazdy uczniów (nie ma dolnej granicy wieku) + wyjazdy kadry towarzyszącej (od 5 dni do 2 miesięcy),
– wyjazdy uczniów do partnerskiej szkoły w celu uczenia się w niej przez 2–12 miesięcy (w chwili wyjazdu muszą mieć 14 lat),
– wyjazdy nauczycieli w celu nauczania lub szkolenia w partnerskiej placówce (2–12 miesięcy),

lub

MŁODZIEŻ

– zielone i białe szkoły, wycieczki szkolne oraz obozy lub inne formy spotkań młodzieży na terenie Polski przy udziale uczniów zaproszonych z zagranicy (finansowanie pobytu zarówno własnych uczniów jak i gości),

zapraszamy do skorzystania ze szkolenia:

Jak pozyskać dotację z programu ERASMUS+
Praktyczne warsztaty z pisania wniosków i tworzenia projektów do Akcji 2 w sektorze Edukacja Szkolna oraz do Akcji 1 w sektorze Młodzież

NAJBLIŻSZE TERMINY WARSZTATÓW:

  • 8 marca 2019, Kraków
  • 11 marca 2019, Warszawa
  • 1 kwietnia 2019, Poznań (Młodzież KA1)
  • 8 kwietnia 2019, Kraków (Młodzież KA1)

Na szkoleniu dowiedzą się Państwo:

  • jakich formalności należy dopełnić, żeby złożyć wniosek w najbliższym terminie dla akcji: Wymiany młodzieżowe oraz Partnerstwa strategiczne,
  • jak napisać wniosek, aby mieć gwarancję pozyskania środków – ekspert napisze z Państwem przykładowy wniosek z wykorzystaniem formularza ERASMUS+ oraz wyjaśni wszystkie kruczki/zawiłości formalne,
  • jak krok po kroku stworzyć projekt wykorzystania grantu z akcji: Mobilność młodzieży Partnerstwa,
  • w jaki sposób pozyskać partnera projektu oraz jakie kryteria musi on spełniać,
  • jak sfinansować koszty zarządzania projektem (np. osób dedykowanych do pisania wniosków, rozliczania i raportowania realizacji projektu) z przyznanych środków,
  • jak wygospodarować z budżetu projektu ERASMUS+ dodatkowe fundusze na cele własne placówki np. związane z doposażeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia znajdują się na stronie: www.szkolenia-erasmus.org

Organizator szkolenia: Grupa Wydawnicza Semantika

Autor: Departament Edukacji i Ksztalcenia Ustawicznego/ Patrycja Wądek