“Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – weź udział w spotkaniu

“Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich” – weź udział w spotkaniu!

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm na realizację innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 roku o godzinie 11:00 w Krakowskim Parku Technologicznym (Kraków, ul. Podole 60). 

W trakcie spotkania będzie można poznać:

  • kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
  • inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
  • korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie. 

Spotkanie jest organizowane we współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencją Rozwoju Przemysłu, PFR Ventures, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego/Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich, Krajowym Punktem Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, Regionalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska, Krakowskim Parkiem Technologicznym, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-z-funduszy-europejskich-wez-udzial-w-spotkaniu