Innovator Małopolski – 12. edycja

Innovator Małopolski – 12. edycja

Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 12. edycji konkursu Innovator Małopolski. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich firm oraz start-upów, które mają swoją siedzibę w Małopolsce.

Od firm, które zgłoszą swój udział w konkursie oczekujemy, że będą mogły poszczycić się sukcesami w opracowywaniu własnych nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych lub wdrażaniu nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, usługowych, marketingowych czy organizacyjnych wywodzących się z polskich jednostek naukowych.

Małopolscy przedsiębiorcy mogą startować w 4 kategoriachfirma mikro, firma mała, firma średnia, start-up. W pierwszym etapie konkursu zostaną zweryfikowane złożone przez firmy formularze on-line. Na ich podstawie, Komisja Konkursowa wskaże firmy, które przejdą do II etapu konkursu czyli do wizytacji audytorów w siedzibie firmy. Z wizytacji tej sporządzone zostaną raporty, które następnie zostaną przekazane Kapitule Konkursu. Kapituła Konkursu wybierze 4 najbardziej innowacyjne firmy Małopolski roku 2018, po jednej w każdej z wyżej wymienionych kategorii.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone, zaprezentowane i nagrodzone podczas uroczystej gali z udziałem władz lokalnych oraz mediów. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkową statuetką oraz prawo posługiwania się prestiżowym tytułem „Innovator Małopolski”. Nagrodzone firmy mogą liczyć na szeroką promocję nie tylko na rynku regionalnym czy krajowym, ale również zagranicą.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać swój udział za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie:www.innovatormalopolski.pl. Rekrutacja firm chętnych do udziału w konkursie potrwa do 30 kwietnia 2018 roku.

Konkurs organizuje Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w ramach projektu Enterprise Europe Network przy współpracy z Województwem Małopolskim.

 

 

 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/innovator-malopolski-12-edycja