Firmy z sektora MŚP z szansą na działalność międzynarodową

Firmy z sektora MŚP z szansą na działalność międzynarodową

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o ogłoszeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Czego dotyczy konkurs?

Ogłoszony konkurs dotyczy zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich firm z sektora MŚP i tym samym wzmocnienia marki oraz zwiększenia rozpoznawalności regionu za granicą. Możliwe są dwa typy projektów:

 • typ projektu A – zakładający opracowanie oraz wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Co ważne, działania o charakterze przygotowawczym nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym jednocześnie kwota wydatków kwalifikowalnych dla tego komponentu nie może przekroczyć 10 tys. zł.
 • typ projektu B – w którym Wnioskodawca posiadający już plan/strategię działalności międzynarodowej, może skoncentrować się na wdrażaniu zaleceń i zaplanowanych w niej działań mających na celu umiędzynarodowienie swojej działalności. Warto pamiętać,
  iż projekty mogą być realizowane w ramach pomocy na usługi doradcze i/lub pomocy
  na udział w targach i/lub pomocy de minimis.

Przygotowując się do startu w niniejszym naborze, przedsiębiorca musi pamiętać, że projekt
ma dotyczyć umiędzynarodowienia oferty produktów lub świadczonych przez jego firmę usług
.

Strategia/plan działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa powinien być spójny, zrozumiały, określać mechanizmy wprowadzenia usługi/produktu na docelowy rynek zagraniczny,
a także powinien być zgodny ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Jakie możliwości czekają na przedsiębiorców?

Składane projekty mogą dotyczyć następujących elementów:

 1. doradztwa w zakresie określenia potencjalnych partnerów handlowych, ich wyszukiwania i doboru, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;
 2. doradztwa zakładającego opracowanie koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa
  na wybranym rynku zagranicznym;
 3. doradztwa związanego z dostosowaniem produkcji bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego;
 4. doradztwa oraz pozyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny;
 5. udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą;
 6. doradztwa w zakresie opracowania i wdrażania nowego modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Czy warto?

Tak! Na Beneficjentów czeka ponad 5 mln złMaksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi nie więcej niż 50%, a minimalny wkład własny Wnioskodawcy nie mniej niż 50%. Warto dodać, iż maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 tys. zł!

Gdzie składać wnioski?

Nabór wniosków ogłaszany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości potrwa od 31 października 2019 r. do 7 stycznia 2020 r. Zachęcamy do śledzenia strony www.rpo.malopolska.pl, na której znajdują się szczegółowe informacje o konkursie.

Po informacje w sprawie konkursów można również dzwonić na Infolinię: (12) 616 06 16
lub pozyskać je osobiście w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/firmy-z-sektora-msp-z-szansa-na-dzialalnosc-miedzynarodowa