Jak sprawnie przekazać firmę następcom?

Jak sprawnie przekazać firmę następcom?

O psychologicznych aspektach sukcesji w małych i średnich przedsiębiorstwach rozmawiają przedstawiciele Małopolski we Frankfurcie. To pierwsze spotkanie partnerów projektu „STOB Regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach”, w którym uczestniczy województwo.

Aby usprawnić proces sukcesji w małych i średnich firmach, Małopolska, jako jedyny region w Polsce, przystąpiła do międzynarodowego projektu STOB regions –  Succession and Transfer of Business in Regions (STOB regions – Sukcesja i Transfer Firm w Regionach). 

Dzięki udziałowi w projekcie, Małopolska może czerpać z doświadczeń krajów, które z problemem sukcesji zmagają się od lat, m.in. dzięki uczestnictwu w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach typu peer-rewiev, wprowadzeniu optymalnych mechanizmów i narzędzi wspierających transfer biznesu, oraz nawiązaniu współpracy z regionami partnerskimi.

Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2017 roku i będzie kontynuowany przez pięć lat. Partnerem wiodącym jest IHK-Projektgesellschaft mbH –Spółka Izby Handlu i Przemysłu we Wschodniej Brandenburgii (Niemcy).

Całkowity koszt realizacji STOB-regions wyniesie prawie 9,6 mln zł, z czego dla Małopolski przeznaczono 880 tys. zł (85% tej kwoty to środki z EFRR, a pozostałe 15% będzie pochodzić z budżetu województwa).

Kolejne spotkanie odbędzie się w Finlandii w III kw. 2017 r. i będzie dotyczyć transferu wiedzy i innowacji w procesie sukcesji.

Informacje na temat projektuprzejdź

Problem sukcesji jest w Polsce czymś nowym, przede wszystkim ze względu na uwarunkowania historyczne. Zdecydowana większość polskich firm rodzinnych powstała w pierwszych latach po urynkowieniu gospodarki w 1989r.
Aż 89% polskich przedsiębiorstw rodzinnych należy do pierwszego pokolenia. Wzrost odsetka firm najstarszych, tj. tych powyżej 20 lat jest więc zjawiskiem naturalnym. Co za tym idzie, w najbliższych latach sukcesja stanie się jednym z najpoważniejszych wyzwań czekających polski biznes.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/jak-sprawnie-przekazac-firme-nastepcom