Europejskie Dni Pracy on-line

Europejskie Dni Pracy on-line

Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line, które odbędzie się 10 października 2018 r. w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu portalu udostępnionego przez Komisję Europejską www.europeanjobdays.eulink otworzy się w nowym oknie

Głównym celem wydarzenia jest umożliwienie nawiązania kontaktu między polskimi pracodawcami i obywatelami Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii upowszechnianie informacji nt. warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce, a także zasad bezpieczeństwa w poszukiwaniu pracy w innych krajach Wspólnoty.

Wydarzenie ukierunkowane jest w szczególności na branże, w których polscy pracodawcy wykazują zainteresowanie zatrudnieniem obywateli z innych państw UE/EOG, tj.: IT, helpdesk, księgowość i finanse, telefoniczna oraz internetowa obsługa klienta, sprzedaż i marketing, BPO (outsourcing procesów biznesowych).

Jesteś polskim pracodawcą, który poszukuje pracownika z Unii Europejskiej?

Wydarzenie jest doskonałą okazją do promocji ofert pracy Twojej firmy w całej Europie. Biorąc udział w Work@PL masz szansę na pozyskanie kandydatów o poszukiwanych kwalifikacjach oraz różnorodnych kompetencjach językowych. Zarejestruj konto wystawcy, zarządzaj zamieszczanymi tam ogłoszeniami oraz projektami rekrutacyjnymi. W dniu 10 października br. w godzinach od 10:00 do 14:00 będziesz mógł porozmawiać z kandydatami za pośrednictwem indywidualnych chat’ów on-line. Wydarzeniu będą towarzyszyły także ciekawe prezentacje video oraz chat publiczny.

Do kogo skierowane jest to wydarzenie?

– do polskich pracodawców, którzy planują bezpośrednie zatrudnienie pracowników z państw UE/EOG i Szwajcarii, w tym polskich agencji pracy tymczasowej, których oferty pracy będą dotyczyły pracy na terenie Polski,

– do obywateli państw UE/EOG i Szwajcarii, w tym Polaków przebywających poza granicami kraju

Jesteś zainteresowany udziałem?

Wejdź na stronę www.europeanjobdays.eu , wybierz zakładkę register/zarejestruj, a następnie w części Exhibitor kliknij w create account i uzupełnij wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. W tej części odznacz Work@PL – Work in Poland. Na zakończenie zaakceptuj wprowadzone dane poprzez create new account, a następnie poczekaj. Sprawdzenie Twoich danych może potrwać 1-2 dni. Po pozytywnej weryfikacji konta wystawcy, otrzymasz link aktywujący konto. Pamiętaj, że w dniu wydarzenia możesz prowadzić indywidualne rozmowy z kandydatami przy wykorzystaniu kamerki lub/i słuchawek (zalecane) lub możesz używać jedynie klawiatury. Platforma posiada także funkcję wysyłania zaproszenia na rozmowy on-line do kandydatów, którzy złożyli swoje aplikacje.

Konto wystawcy należy założyć i opublikować aktualne oferty pracy do 28 września br.

Organizatorami wydarzenia są Wojewódzkie Urzędy Pracy w Warszawie, Katowicach oraz Gdańsku.

Informacji nt. wydarzenia udzielają doradcy EURES:

WUP Warszawa: m.tredota@wup.mazowsze.pl

WUP Katowice: akopczyk@wup-katowice.pl

WUP Gdańsk: e_staniewicz@wup.gdansk.pl

Serdecznie zapraszamy!

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w imieniu Wojewódzkich Urzędów Pracy w Warszawie, Gdańsku i Katowicach.

Źródło: http://www.up.tarnow.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/Europejskie-Dni-Pracy-on-line/idn:531.html