Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Erasmus dla młodych przedsiębiorców

Z programu międzynarodowej wymiany studenckiej skorzystało już 200 tysięcy młodych Polaków. Do naszego kraju przyjechało natomiast prawie sto tysięcy studentów z innych krajów. Na bardzo podobnych zasadach do programu Erasmus + działa Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców.

Jest to europejski program wymiany dla młodych lub początkujących przedsiębiorców. Pomaga przyszłym właścicielom firm  zdobyć umiejętności niezbędne do założenia lub prowadzenia własnego, dobrze prosperującego biznesu w Europie. Początkujący przedsiębiorcy spotykają się i wymieniają wiedzą oraz pomysłami na prowadzenie firmy z doświadczonymi przedsiębiorcami, z którymi współpracują przez okres od 1 miesiąca do 6 miesięcy. Pobyt ten jest częściowo finansowany przez Komisję Europejską. Instytut Badań Edukacyjnych pomaga w realizacji programu w Polsce.

Przyszła działalność może być prowadzona w dowolnym sektorze, a wiek nie ma żadnego znaczenia. Przedsiębiorca musi jednak:

  • posiadać zezwolenie na pobyt stały w jednym z Państw Uczestniczących;
  • mieć konkretny projekt lub pomysł na firmę, odzwierciedlony w biznes planie;
  • wykazywać motywację i chęć do współpracy podczas pobytu u doświadczonego przedsiębiorcy z innego państwa uczestniczącego.

Polska jest jednym z aktywniejszych uczestników programu. Od 2009 roku skorzystało z niego 253 przedsiębiorców z naszego kraju. Najaktywniejsi są Włosi (1136), Hiszpanie (882) oraz Rumuni (309).

Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po programie. Wnioski należy składać on-line.

Nabór dla przedsiębiorstw recyklingowych

W ramach realizacji projektu „Opracowanie i testowanie nowych umiejętności zarządczych dla rozwoju systemu recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie”, Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Badań Edukacyjnych oferują:

  • wsparcie merytoryczne i konsultacje aplikacji kandydatów;
  • pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniego przedsiębiorstwa na terenie całej Europy, w szczególności w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Cyprze. Przedsiębiorstwa mogą pochodzić z sektora recyklingu i ponownego użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub być powiązane z szeroko rozumianym zarządzaniem odpadami, zielonymi umiejętnościami (green skills), odnawialną energią, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska oraz circular economy.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/erasmus-dla-studentow-81215