Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich przedsiębiorców

Elektroniczna ewidencja VAT dla wszystkich przedsiębiorców


Już od początku 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy będą musieli prowadzić elektroniczną ewidencję VAT, co oznacza konieczność przesyłania do fiskusa Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

Obecnie pliki JPK dotyczące podatku VAT do Urzędu Skarbowego przekazują co miesiąc małe, średnie i duże firmy. Od 1 stycznia 2018 ten obowiązek będzie dotyczył również najmniejszych, klasyfikowanych jako mikroprzedsiębiorców. Oznacza to, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą będzie objęta tą zmianą w zakresie rozliczeń podatku VAT.

Pliki JPK_VAT, które będą zawierały wszystkie transakcje niezbędne do rozliczenia podatku VAT będzie trzeba przekazywać do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Przypominam, że tego rodzaju pliki można łatwo wysyłać (bez podpisu elektronicznego) przez polecany przeze mnie system księgowości internetowej wFirma.

Fiskus powiadamia przedsiębiorców o nowym obowiązku, dołączając przypomnienie do korespondencji ZUS informującej o nowym numerze konta do rozliczeń. Zachęca też do wysyłania plików JPK już teraz, by sprawdzić, czy system działa prawidłowo.

Źródło: https://www.mala-firma.pl/aktualnosci-informacje-biznes/111-news/604-elektroniczna-ewidencja-vat-dla-wszystkich-przedsi%C4%99biorc%C3%B3w