EKSPORTUJ SWÓJ BIZNES! BEZPŁATNE WARSZTATY DLA FIRM

EKSPORTUJ SWÓJ BIZNES! 

BEZPŁATNE WARSZTATY DLA FIRM

 

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, których głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat możliwości ekspansji firm na rynki Unii Europejskiej. Efektem warsztatów będzie przygotowanie dokumentu stanowiącego ramy Strategii Eksportowej Firmy. Dokument ten jest jednym z wymogów dla firm z sektora MŚP, które chcą korzystać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Miejsce: Centrum Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej – Zakład Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, ul. Sanguszków 28a, w Tarnowie.

Data: 17-18 grudnia 2019 r., godz. 09:00-16:00.

 

AGENDA:

17 GRUDNIA 2019 r. – SZKOLENIE

8:30- 9:00       Rejestracja uczestników.

9:00- 10:00     Rozpoczęcie działalności eksportowej; wyznaczenie celów eksportowych analiza gotowości przedsiębiorstwa do wejścia na nowe rynki zbytu.

10:00- 10:20   przerwa kawowa

10:20- 12:00   Analiza pozycji przedsiębiorstwa i jego produktów na rynkach zagranicznych (przy wykorzystaniu analizy SWOT); wybór krajów do ekspansji zagranicznej; analiza rynków docelowych

12:00- 12:20   przerwa kawowa

12:20- 13:00   Dobór optymalnej strategii eksportowej dla przedsiębiorstwa.

13:00- 13:40   lunch

13:40- 16:00   Określenie podstawowych etapów realizacji działań eksportowych.

 

18 GRUDNIA 2019 – WARSZTATY – TWORZENIE STRATEGII WEJŚCIA NA RYNKI ZAGRANICZNE

8:30- 9:00        Rejestracja uczestników.

9:00- 10:00      Analiza i wskazanie priorytetowego rynku pod kątem produktów i usług.

10:00- 10:20    przerwa kawowa

10:20- 12:00  Analiza konkurencji; opis wyznaczonych celów.

12:00- 12:20  przerwa kawowa

12:20- 13:00  Opis sposobu wejścia na priorytetowy rynek zagraniczny.

13:00- 13:40   lunch

13:40- 16:00  Szacowane koszty wdrożenia opracowanej strategii eksportowej.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

 

Udział w warsztatach prosimy zgłaszać drogą elektroniczną lub telefonicznie do dnia 12 grudnia 2019 r.

Kontakt: Urząd Miasta Tarnowa-Wydział Rozwoju Gospodarczego

tel. 14 688 26 45, e-mail: a.urbas@umt.tarnow.pl

UWAGA! Warunkiem dopuszczenia do procesu rekrutacji jest przesłanie do Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Eksportuj-swoj-biznes!-Bezplatne-warsztaty-dla-firm