DYŻUR DORADCY ZAWODOWEGO Z CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

Zapraszamy na dyżuy doradcy zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu pracy w Krakowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie, które odbywają się w Tarnowskim Centrum Przedsiębiorczości (ul. Wałowa 10), w sali B2B DESK (pok. 5).

Indywidualne konsultacje dla przedsiębiorców oraz pracodawców mają na celu przede wszystkim pomoc w indywidualnym rozwoju zawodowym oraz podnoszeniu kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Bilans i analiza cech, predyspozycji, doświadczeń przeprowadzone przez doradców zawodowych pomagają pracodawcy oraz pracownikom wybrać właściwy kierunek rozwoju zawodowego, zaplanować działania w zakresie rozwoju zawodowego. Pozwala na ustalenie możliwych ścieżek kształcenia i szkolenia oraz przygotowanie  zaleceń dotyczących możliwości rozwoju zawodowego pracodawcy lub pracowników.

Podczas indywidualnych konsultacji wykorzystywane są standaryzowane metody i narzędzia do badania predyspozycji zawodowych, umiejętności, cech osobowościowych, między innymi: Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych, Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych, testy psychologiczne oraz testy kompetencyjne.

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą szczególnie  interesującą może być możliwość zbadania poziomu kompetencji wchodzących w skład „Narzędzia do badania kompetencji”, np. w zakresie: kierowania, elastyczności, negocjowania czy kreatywności w rozwiazywaniu problemów.

Podczas konsultacji z doradcą zawodowym można również zdobyć informacje o możliwości dofinasowania do szkoleń językowych, komputerowych, prawa jazdy i szkoleń  zawodowych w ramach projektów „Kierunek kariera”  oraz „Kierunek kariera zawodowa”.

Najbliższy dyżur: 10 listopad (środa) w godz. 11:00-13:00. Pozostałe konsultacje odbędą się w dniach: 25 listopada oraz 8 i 20 grudnia, w tych samych godzinach.

 

Źródło fotografii: http://www.tarnow.pl

Źródło: https://www.tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Dyzur-doradcy-zawodowego-z-Centrum-Informacji-i-Planowania-Kariery-Zawodowej-w-Tarnowie