Dotacje na kapitał obrotowy – gdzie zgłaszać się po wsparcie

Dotacje na kapitał obrotowy – gdzie zgłaszać się po wsparcie

Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi nabór wniosków o dotacje na kapitał obrotowy WYŁĄCZNIE DLA FIRM ŚREDNIEJ WIELKOŚCI. Wnioski można składać do 31 lipca br. lub wyczerpania środków.

Pomysł dotacji z funduszy unijnych dla firm na kapitał obrotowy pojawił się już na początku pandemii. Zgodnie z koncepcją przyjętą przez rząd w porozumieniu z zarządami województw – pomoc z rządowej puli funduszy unijnych ma trafić do firm średnich, a z puli, którą zarządzają marszałkowie – do mikro- i małych przedsiębiorstw.

Firmy średnie

W połowie czerwca Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) i PARP uruchomiły program „Dotacje na kapitał obrotowy”. Na wsparcie przedsiębiorstw średniej wielkości przeznaczono 2,5 mld zł z funduszy unijnych w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Przedsiębiorcy, którzy potrzebują wsparcia powinni złożyć wniosek on-line na stronie: www.parp.gov.pl/kapitalobrotowy

Nabór potrwa do 31 lipca br.

Mikro- i małe firmy

Decyzję o uruchomieniu wsparcia dla mikro- i małych przedsiębiorstw w zakresie kapitału obrotowego oraz warunkach i terminach jego udzielania w każdym województwie podejmuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym. Funkcję tę pełnią poszczególne urzędy marszałkowskie.

Do przedsiębiorców prowadzących mikro- i małe firmy powinno trafić co najmniej 500 mln zł z funduszy unijnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach antykryzysowego wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych, w tym na finansowanie kosztów utrzymania działalności, znajdują się na stronach internetowych urzędów marszałkowskich lub instytucji, które udzielają takiego wsparcia.

Zachęcamy do weryfikacji czy w Państwa województwie uruchomione zostało wsparcie na kapitał obrotowy. Informacji w tym zakresie udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, których dane kontaktowe znajdują się na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Poniżej przedstawiamy adresy stron RPO dla poszczególnych województw:

dolnośląskie

kujawsko-pomorskie

lubelskie

lubuskie

łódzkie

małopolskie

mazowieckie

opolskie

podkarpackie

podlaskie

pomorskie

śląskie

świętokrzyskie

warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-kapital-obrotowy-zglaszac-sie-wsparcie-100610