Dotacje i programy wsparcia dla firm w sierpniu

Dotacje i programy wsparcia dla firm w sierpniu

Sierpień już za pasem więc to dobry czas przybliżyć przedsiębiorcom listę programów, z których mogą skorzystać w nadchodzącym miesiącu. W ofercie dostępne są inicjatywy skierowane do firm już istniejących, jak również do osób myślących o założeniu własnej firmy.

Wiele firm wciąż liże rany po perturbacjach, jakie przeżyły w wyniku zamrożenia gospodarki. Co prawda część rządowych programów pomocowych już wygasła lub kończy się w lipcu, ale wciąż niektóre są dostępne i czekają na wnioski przedsiębiorców. Mikro, małe i średnie firmy – przedsiębiorstwa o różnej wielkości znajdą coś dla siebie.

Dopłaty do spłaty odsetek kredytu obrotowego

Jednym z najnowszych programów dla przedsiębiorców jest uruchomiony kilka dni temu Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich firm niezależnie od wielkości. Program zakłada udzielanie dopłat do odsetek kredytu obrotowego. Założeniem inicjatywy jest obniżenie kosztów kredytów obrotowych zaciąganych przez przedsiębiorców. Zgodnie z konstrukcją programu firma korzystająca z wsparcia Funduszu Dopłat do Oprocentowania spłaci jedynie część odsetek od zaciągniętego kredytu a drugą część zapłaci państwo. Wnioski o kredyty z dopłatą przedsiębiorcy mogą składać w bankach komercyjnych i spółdzielczych, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego nawiąże współpracę. Kredyty z państwową dopłatą udzielane będą do końca tego roku.

Polskie Mosty Technologiczne, czyli 200 tys. zł na ekspansję

W sierpniu kontynuowany będzie nabór wniosków w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne. W ramach programu realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu firma może pozyskać do 200 tys. zł bezzwrotnego grantu na działania związane z planami zagranicznej ekspansji. Pieniądze pochodzące z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorca może wydatkować na wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przygotowania, weryfikacji oraz wdrożenia strategii pozyskania zagranicznych rynków – globalnej ekspansji.

Przedsiębiorca wnioskujący o wsparcie przechodzi cykl warsztatów i seminariów poruszających tematykę prowadzenia biznesu w danym kraju. Pierwszy w roku 2020 nabór skierowany jest do firm zainteresowanych zaistnieniem na takich rynkach jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kanada i Kazachstan.

900 tys. zł dotacji z „Bonu na innowacje”

Zbliżający się miesiąc także dalszy nabór wniosków ramach programu „Bony na innowacje w MŚP”. Konkurs zakłada wsparcie dla firm pracujących nad innowacyjnymi produktami lub usługami. Pieniądze przydzielane są w dwóch etapach. W ramach pierwszego – usługowego przedsiębiorstwa starają się o wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych. Z kolei etap drugi zakłada dofinansowanie na wdrożenie i komercjalizację projektu, nad którym pracował.Firma składająca wniosek w ramach I etapu może otrzymać do 340 tys. zł dofinansowania.  Jednocześnie koszt całego projektu nie może być wyższy niż 400 tys. zł. Przy tym wkład własny firmy może stanowić jedynie 15 proc. wartości kosztów etapu. Pozyskane pieniądze można wydatkować na usługi jednostek naukowych, które wesprą przedsiębiorstwo w opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), technologii czy też nowego projektu wzorniczego.

W drugim etapie(inwestycyjnym) programu „Bony na innowacje w MŚP” mogą brać udział tylko te podmioty, które przeszły etap pierwszy. Zakłada on maksymalny zastrzyk finansowy w kwocie 560 tys. zł wsparcia(700 proc. wartości projektu). Całościowa wartość projektu nie może przekroczyć 800 tys. zł. Firma, która zainteresowana jest udziałem w dwóch etapach programu może łącznie otrzymać maksymalnie 900 tys. zł wsparcia.

Bezzwrotna premia technologiczna

W dniach 31 lipca-31 sierpnia odbędzie nabór w ramach trzeciej rundy programu kredytów na innowacje technologiczne. Inicjatywa zakłada możliwość pozyskania finansowania w postaci premii technologicznej, którą przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pozyskane środki firma może przeznaczyć na częściową spłatę kredytu udzielonego na wdrożenie, wytworzenie lub zakup innowacyjnych technologii, które pomagają w stworzeniu lub ulepszeniu produktów.

Obecne warunki uzyskania bezzwrotnego dofinansowania w kredycie na innowacje technologiczne zakładają brak wymogu wkładu własnego. Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest kosztami kwalifikowanymi projektu oraz wysokością wsparcia wynikającą z mapy pomocy regionalnej. Istotną dla przedsiębiorców informacją jest fakt, że zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju. To oznacza, że aby ubiegać się o dofinansowanie wystarczy innowacyjność na poziomie przedsiębiorstwa. Program skierowany jest to średnich firm, a więc zatrudniających od 50 do 250 pracowników.

Dotacje na wzornictwo

Do końca sierpnia mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane w tzw. Polsce Wschodniej a więc województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim mogą składać wniosku w ramach II etapu konkursu „Wzór na konkurencję”. Celem programu jest wspieranie przedsiębiorców chcących wprowadzić na rynek rozwiązania oparte o innowacje wzornicze. Dofinansowanie może wynieść do 70% w przypadku wydatków inwestycyjnych i wydatków związanych z kosztami ustanowienia zabezpieczenia dla zaliczki oraz do 50% na usługi doradcze. To oznacza, że przedsiębiorca musi zabezpieczyć wkład własny na poziomie do 30 proc. wydatków związanych z inwestycją oraz do 50 proc. kosztów doradczych przedsięwzięcia. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł.

Aby ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Wzór na konkurencję” firma musi mieć za sobą rok obrotowy trwający minimum 12 miesięcy. Przedsiębiorca myślący o dofinansowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed złożeniem wniosku w jednym roku osiągnął co najmniej 600 tys. przychodów. Termin przyjmowania wniosków mija 31 sierpnia.

Pożyczka na bieżące wydatki

Dla przedsiębiorstw, które odczuły skutki zamrożenia gospodarki przeznaczony jest program Pożyczek Płynnościowych udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Finansowe wsparcie udzielane jest na zerowym oprocentowaniu i bez wymagania wkładu własnego. Program skierowany jest do małych i średnich firm szukających dofinansowania na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania biznesu. Pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na zakup towarów, pokrycie wynagrodzeń, zapłatę zobowiązań wobec ZUS czy wynajem powierzchni. Wnioski są rozpatrywane i przyznawane przez instytucje pośredniczące, których lista dostępna jest na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

106 tys. zł na założenie firmy

Z kolei osoby dopiero myślące o założeniu własnej firmy w sierpniu ciągle mogą składać wnioski w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Jak dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej mimo pandemii inicjatywa nie została zawieszona. To oznacza, że osoby bezrobotne, studenci oraz absolwenci mogą się ubiegać o atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę na założenie własnej firmy. Od czerwca maksymalna kwota, o którą mogą się starać przyszli przedsiębiorcy wynosi 106 tys. zł. Na utworzenie miejsca pracy można pozyskać do 32 tys. zł. Pożyczkę otrzymaną w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” właściciel firmy musi spłacić w ciągu 7 lat. W tym roku pula środków, która zostanie przeznaczona osobom myślącym o własnym biznesie wynosi 70 mln zł. Wnioski przyjmowane są przez regionalne instytucje obsługujące program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”, wyłonione przez BGK. Od początku roku z tej formy wsparcia skorzystało blisko 200 osób, które założyły działalność gospodarczą. 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-i-programy-wsparcia-dla-firm-w-sierpniu-miliony-zlotych-leza-na-ulicy-100782