Dotacje i pomoc dla planujących oraz prowadzących działalność gospodarczą. Lista programów w grudniu

Dotacje i pomoc dla planujących oraz prowadzących działalność gospodarczą. Lista programów w grudniu

Zbliża się koniec roku, ale to nie oznacza, że dobiegają końca programy skierowane do osób planujących rozpoczęcie własnego biznesu lub do właścicieli firm już działających na rynku. W grudniu przedsiębiorcy mogą składać wnioski w ramach kilku prowadzonych naborów. Dostępna jest także oferta webinarów, szkoleń i warsztatów online. Oto lista programów dostępnych w grudniu.

Ostatni miesiąc roku właściciele firm oraz osoby dopiero planujące przejść na swoje mogą spędzić aktywnie ubiegając się o wsparcie dla swojego biznesu. Paleta dostępnych programów, dotacji czy pomocy jest spora. Portal MamBiznes.pl zebrał najważniejsze inicjatywy skierowane do biznesu w grudniu.

Działania PARP – COVID-19

Kompetencje dla sektorów – zadanie COVID-19

Firmy, które szukają rozwiązań pomagających przetrwać trudny czas, mogą skorzystać z unijnego dofinansowania do usług szkoleniowych i doradczych, w ramach programu „Kompetencje dla sektorów zadanie Covid-19 – oferta dla przedsiębiorców”.

Budżet całego przedsięwzięcia wynosi ok. 57 milionów zł, a termin zgłaszania się upływa w zależności do branży 11 lub 15 grudnia br. Warto wspomnieć, że wsparcie w tym projekcie mogą otrzymać również duże firmy, pod warunkiem, że działają w sektorach przemysłowych związanych z reindustrializacją: IT, motoryzacji, chemicznym lub lotniczo-kosmicznym.

Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść nawet 80 proc. wartości netto usług rozwojowych. Pozostała część musi zostać sfinansowana przez przedsiębiorcę. Dzięki systemowi refundacyjno-zaliczkowemu, część środków firmy mogą otrzymać przed opłaceniem usługi.

Szkolenia i doradztwo w ramach programu skierowano do 13 branż. W branżach: finansowej i motoryzacyjnej program się zakończył. Przedsiębiorcy z pozostałych 11 mogą się zgłaszać zgodnie z poniższym harmonogramem:

Do 11 grudnia br.

 1. Sektor IT
 2. Sektor żywności wysokiej jakości
 3. Sektor komunikacji marketingowej
 4. Sektor handlu – termin przyjmowania zgłoszeń
 5. Sektor opieki zdrowotnej i pomocy społecznej
 6. Sektor odzysku materiałowego surowców
 7. Sektor gospodarki wodno-ściekowej
 8. Sektor telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa

Do 15 grudnia br.

 1. Sektor chemiczny – do 15 grudnia;
 2. Sektor usług rozwojowych
 3. Sektor lotniczo-kosmiczny

Terminy naborów zostały wydłużone (pierwotnie zaplanowane do 30 listopada)

 • Start naboru: 22 września 2020
 • Koniec naboru: 15 grudnia 2020
 • Alokacja: 57 mln zł
 • Dofinansowanie: 80% kosztów

Akademia PARP i webinaria

Jesienią oferta „Akademii PARP” poszerzyła się o szkolenia dotyczące ubezpieczeń społecznych, podatku VAT oraz zarządzania ryzykiem. Nowością jest także kurs zaawansowany nt. mediów społecznościowych. Do końca 2020 r. średnio raz w tygodniu w ofercie Akademii będzie się pojawiał jeden nowy e-kurs. Najnowszy kurs to „Zarządzanie projektami dla początkujących”.

Jeszcze w listopadzie Agencja rozpocznie szkolenia nt. cyberbezpieczeństwa w MŚP. W grudniu w „Akademii PARP” pojawią się cztery kolejne kursy pt.: „Badanie rynku i testowanie produktów”, „Biznesplan”, „Efektywność energetyczna w MŚP” oraz „Motywowanie pracowników”.

Największym zainteresowaniem kursantów w tym zakresie cieszą się szkolenia z zakresu umiejętności interpersonalnych. Tylko od 20 marca do dziś zapisało się na nie prawie 3,3 tys. kursantów. Na drugim miejscu kursy z umiejętności osobistych – 3 tys. zapisów oraz umiejętności kierowniczych – prawie 2,8 tys. zapisów.

Niezmiennie jednak od początku działalności „Akademii PARP” szkoleniem, które cieszy się największą liczbą kursantów jest to pt. „Jak założyć własną firmę” (prawie 7,9 tys.). Na drugim miejscu pod względem popularności jest kurs „Media społecznościowe w biznesie” z prawe 6,5 tys. zapisów.

Merytoryka wszystkich kursów w ramach Akademii została przygotowana przez szerokie grono profesjonalistów specjalizujących się w danych zagadnieniach. A dzięki współpracy ekspertów z projektantami kursu uczestnicy otrzymują wiedzę podaną w przystępny sposób.

Akademia menadżera MŚP

Od momentu wybuchu w Polsce pandemii COVID-19 jesteśmy w stałym kontakcie z Operatorami wdrażającymi projekty Akademii Menadżera MŚP i dzięki nim wiemy, że uczestnicy projektów są w dalszym ciągu zainteresowani udziałem w usługach rozwijających kompetencje menadżerskie. Za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie PARP, codziennie zgłaszają się kolejni chętni. To zainteresowanie wynika z faktu, że Akademia Menadżera MŚP oferuje możliwość rozwoju kompetencji o charakterze zarządczym osobom sprawującym funkcje kierownicze, które każdy z nich może dostosować do własnych potrzeb i bieżącej sytuacji firmy.

Ograniczenia w działalności, przerwanie łańcucha dostaw, ograniczony obrót gospodarczy skutkujący niestabilnością finansową, brak płynności i konieczność redukcji zatrudnienia to główne problemy, z którymi polskie firmy będą musiały zmierzyć się w najbliżej przyszłości. Dlatego też właściciele i kadra zarządzająca poszukują na rynku określonych umiejętności, które są kluczowe właśnie w kryzysie. Odpowiedzią na te problemy mogą być m.in. usługi rozwojowe oferowane w ramach Akademii Menadżera MSP. W ramach projektu rozwijać można kompetencje związane miedzy innymi z:  określaniem celów i priorytetów, zarządzaniem zmianą, zarządzaniem wiedzą, analizą strategiczną, tworzeniem wizji, orientacji na cel, radzeniem sobie ze stresem. Te i wiele innych kompetencji zawiera dokument Opis Uniwersalnych Kompetencji Menadżerskich, który jest podstawą także dla instytucji szkoleniowych w przygotowaniu oferty usług rozwojowych dla przedsiębiorstw, z której uczestnicy projektu mogą korzystać zdalnie.

Każda firma rozpoczyna udział w projekcie od opracowania analizy sytuacji przedsiębiorstwa i luk kompetencyjnych kadry zarządzającej i następnie na ich podstawie wybiera usługi z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. Analiza ta jest wsparciem dla przedsiębiorstwa w określeniu jego obecnej sytuacji i wskazaniu możliwych kierunków dalszego działania w związku z sytuacją kryzysową. W wyniku analizy luk kompetencyjnych doradcy zwracają uwagę na potrzeby rozwojowe kadry zarządzającej, pomagają w określeniu tematyki usług rozwojowych która w najlepszym stopniu odpowie na potrzeby i braki, także te nowe związane z odpowiedzią firmy na obecną i przyszłą zmianę w gospodarce.

Udział w projekcie wymaga od przedsiębiorstwa wniesienia 20% wkładu własnego.

 • Start naboru: 1 marca 2019
 • Koniec naboru: 31 maja 2022
 • Alokacja: 50 mln zł
 • Dofinansowanie: 80% kosztów

Nowy start w biznesie

Przedsiębiorcy dotknięci skutkami kryzysu mogą również skorzystać z usług oferowanych w projekcie Nowy Start, w którym działania zostały zaplanowane ze świadomością, że ich uczestnicy ponieśli niepowodzenie w poprzedniej działalności, a w związku z tym istotne jest, aby w projekcie zostali oni objęci tzw. „opieką” w postaci doradców, którzy wspomogą proces szkoleniowy i poprowadzą przedsiębiorcę w kierunku, by ich nowa działalność odniosła sukces.

Udział w projekcie jest bezpłatny (nie ma wkładu własnego dla przedsiębiorcy), a każda firma może skorzystać z około 3 dni szkoleń i minimum dwóch dni doradztwa poszkoleniowego. Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły i prowadzona jest za pośrednictwem 4 wybranych Beneficjentów.

W ramach projektu każdy z kwalifikujących się uczestników (przedsiębiorstwa) może skorzystać z:

 1. analizy strategicznej swojej obecnej działalności, w tym planowanych kierunków rozwoju, jak i przyczyn niepowodzenia poprzedniej firmy (lessons learned) – formie szkolenia i doradztwa.
 2. uzupełnienia, rozwoju wiedzy na temat prowadzenia obecnej działalności gospodarczej w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwem, finansów, aspektów prawnych i umiejętności indywidualnych (negocjacje, mediacje, asertywność itp.) – w formie szkoleń i doradztwa poszkoleniowego.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do jednego z czterech projektów realizowanych przez operatorów. Trzy pierwsze projekty mają charakter ogólnopolski (wsparcie dla 800 przedsiębiorców), a ostatni jest skierowany do przedsiębiorców z województwa mazowieckiego, lubelskiego i łódzkiego (pomoc dla 270 firm).

 1. „Akademia pozytywnej zmiany” – nabór do 30 czerwca 2021 r.,
 2. „Profesjonalny restart” – nabór do 31 grudnia 2021 r.,
 3. „Nowy start – nowe perspektywy” – nabór do 30 maj 2022 r.,
 4. „Ster na cel” – nabór do 30 listopada 2022 r.
 • Start naboru: 1 czerwca 2020
 • Koniec naboru: 30 listopada 2022
 • Alokacja: 15 mln zł
 • Dofinansowanie: udział jest dofinansowany w 100%

Kompetencje dla sektorów

Oferta doradczo-szkoleniowa dla firm w 17 sektorach: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych. Jej celem jest podnoszenie kompetencji wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji. W projekcie można uzyskać wsparcie w formie refundacji usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych lub studiów podyplomowych).

Aby skorzystać z oferty należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej PARP. Operator zweryfikuje możliwość udziału firmy w programie i zdiagnozuje jej potrzeby kompetencyjne. Następnie i przedstawi jej swoje rekomendacje. Na ich podstawie przedsiębiorca może wybrać odpowiednie usługi z Bazy Usług Rozwojowych – mogą one obejmować szkolenia i doradztwo oraz studia dyplomowe.

 • Start naboru: 3 marca 2020
 • Koniec naboru: 31 sierpnia 2023
 • Dofinansowanie: 80% kosztów

Dostępność szansą na rozwój

Latem tego roku PARP wybrała firmy, które organizują szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu komercjalizacji produktów i usług dla osób o szczególnych potrzebach. W rozstrzygniętym naborze do działania „Dostępność szansą na rozwój” wybrano pięciu operatorów, którzy swoje projekty szkoleniowo-doradcze rozpoczną w IV kwartale 2020 r. Łączna wartość przyznanego dofinansowania to blisko 23 mln zł.

Termin składania wniosków różni się w zależności od operatora.

 • Start naboru: październik 2020
 • Koniec naboru: wrzesień 2022
 • Alokacja: 23 mln zł (na programy operatorów)
 • Dofinansowanie: 80% kosztów

Sukcesja w firmach rodzinnych

Do programu „Sukcesja w firmach rodzinnych” mogą zgłosić się przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o pracę co najmniej dwóch członków rodziny. Przynajmniej jeden z nich musi mieć istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem. To również te firmy, w których członkowie rodziny posiadają udziały większościowe. Chodzi o: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do czterech operatorów. Są to: DGA S.A. (dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie), PM Doradztwo Gospodarcze (małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie), Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie) oraz Nova Praxis sp. z o.o. (łódzkie, opolskie, śląskie).

Nabór w piątym makroregionie, obejmującym województwa lubelskie i mazowieckie, jest czasowo wstrzymany. Firmy z tych województw powinny skontaktować się z operatorami działającymi na terenie pozostałych makroregionów.

Program jest w 90 proc. dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść minimum 10 proc. wartości projektu. Finansowanie można przeznaczyć na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie i wskażą potencjalne szanse i zagrożenia. Przedsiębiorca może również uzyskać pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

 • Start naboru: październik 2018
 • Koniec naboru: marzec 2023
 • Alokacja: 20 mln zł (dla operatorów)
 • Dofinansowanie: 90% kosztów

Termin składania wniosków różni się w zależności od makroregionu.

Zamówienia publiczne  oferta dla przedsiębiorców

Udział mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w rynku zamówień publicznych jest stosunkowo niewielki, choć to lukratywny rynek pozwalający na stabilny rozwój biznesu. Jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest brak praktycznej wiedzy na temat procedur związanych z ubieganiem się o tego typu zamówienia. Zwiększenie udziału MŚP w rynku zamówień publicznych jest ważnym elementem polityki państwa i Unii Europejskiej – rozszerzenie rynku to większa szansa na wybór lepszej oferty.

Pięciu operatorów szkoleń wyłonionych w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości przygotuje kadry  firm do ubiegania się o zamówienia publiczne na rynku krajowym. Uczestnicy pokrywają jedynie kilkanaście proc. kosztów szkolenia, pozostała część jest dofinansowana z POWER.

Wsparcie jakie można otrzymać to:

 • Szkolenia i warsztaty
 • Doradztwo w przygotowywaniu i składaniu ofert przetargowych
 • Doradztwo dotyczące procedury odwoławczej związanej z postępowaniem

Nabór w zależności od operatora grudzień 2020/marzec 2021

Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus

Poszukiwane są najlepsze projekty wzornicze, które po wdrożeniu zaspokoją potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z całej Polski z wyłączeniem makroregionu Polska Wschodnia mogą otrzymać ponad 1,1 mln zł na finansowanie całego procesu projektowego – od analizy potrzeb firmy i opracowanie strategii po prototypowanie i testowanie produktu.

Ponadto, firmy mogą dofinansować również jeden lub dwa dodatkowe komponenty fakultatywne:

 • Doradztwo związane z komercjalizacją innowacji produktowej powstałej dzięki nowemu projektowi wzorniczemu.
 • Inwestycje konieczne do wdrożenia do obrotu produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, stanowiące drugi z komponentów fakultatywnych przedsięwzięcia. Można będzie je przeznaczyć na zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Wnioskodawcy muszą wykazać przydatność opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Chodzi o seniorów czy osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi, ale także o te czasowo mniej sprawne, na przykład ruchowo. Mogą to być również projekty wspierające kobiety w ciąży lub osoby z małymi dziećmi, a także ludzi o nietypowym wzroście czy poruszających się z nieporęcznym lub ciężkim bagażem.

Wnioski mogą składać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na teranie Polski poza województwami makroregionu Polska Wschodnia, czyli: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Przedsiębiorcy z tych regionów mają, bowiem, do dyspozycji wsparcie, dofinansowywane z innego, dedykowanego im programu operacyjnego.

Wysokość dofinansowania zależy od zakresu projektu, wielkości firmy i lokalizacji wdrożenia projektu. Oznacza to, że przedsiębiorcy chcący skorzystać wyłącznie z komponentów usługowych, będą mogli dofinansować swoje projekty nawet do 85% ich wartości. Natomiast, firmy, które będą chciały skorzystać również z komponentu inwestycyjnego, mogą liczyć na dofinansowanie od 10 do 70% wartości tej części projektu.

 • Ogłoszenie: 26 października 2020
 • Start naboru: 25 listopada 2021
 • Koniec naboru: 28 lipca 2021
 • Alokacja: 70 mln zł
 • Dofinansowanie: 1,125 mln zł (max. 80% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić między 60 tys. zł a 1,5 mln zł.

Programy akceleracyjne  Poland Prize

Celem trwającego obecnie konkursu jest wybór operatorów programów akceleracyjnych. Wybrani operatorzy będą sprowadzać do Polski zagraniczne start-upy i pomagać im w nawiązaniu współpracy z partnerami biznesowymi.

Programy akceleracyjne będą w dwuetapowe. Pierwszy zaczyna się od scoutingu, czyli działań służących pozyskaniu startupów o odpowiednim potencjale wzrostu, pochodzących spoza Polski. Wybrane podmioty mogą otrzymać grant w wysokości do 50 tys. zł na pokrycie kosztów maksymalnie trzymiesięcznego okresu działań, w dużym stopniu o charakterze pomostowym. Działania te mają zapewnić startupom warunki niezbędne do podjęcia działalności biznesowej w naszym kraju i uwzględniają m.in. wsparcie opiekuna startupu, tzw. konsjerża. Środki służyć mają również kosztom działań niezbędnych dla rozwinięcia działalności startupu w Polsce, związanych np. z budową zespołu lub podnoszeniem jego kompetencji, nawiązywaniem relacji, promocją oraz pozyskaniem partnera biznesowego.

W drugim etapie programu akceleracji startupy, które skutecznie nawiązały współpracę z partnerem biznesowym, będą mogły otrzymać grant w wysokości do 250 tys. zł. To wsparcie na pokrycie kosztów działań w zakresie akceleracji, trwających do 10 miesięcy i niezbędnych dla przeprowadzenia pilotażowego wdrożenia ich rozwiązań u odbiorcy technologii lub pozyskanie przez startup kapitału od inwestora.

Akceleratory będą oferowały również startupom wsparcie w fazie postakceleracji, starając się maksymalizować rezultaty danej akceleracji, np. poprzez kontynuację lub rozszerzenie wybranych działań rozwojowych.

Operatorzy programów akceleracyjnych będą dysponować łącznie 60 mln zł i zaczną przyjmować zgłoszenia startupów pod koniec I kw. 2021. Koszty ich działalności operacyjnej PARP sfinansuje do poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Minimalna wartość pojedynczego projektu to 7 mln zł.

 • Ogłoszenie: 28 października 2020
 • Start naboru: 18 listopada 2020
 • Koniec naboru: 9 grudnia 2021
 • Alokacja: 60 mln zł
 • Dofinansowanie: 80% wartości projektuMinimalna wartość projektu to 7 mln zł.

Bony na innowacje dla MŚP

Program ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi. Jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich – usługowy – umożliwia opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego produktu, technologii lub projektu wzorniczego poprzez zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych. Pomyślne ukończenie tego etapu daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na wdrożenie pomysłu na innowację technologiczną w ramach drugiego etapu – inwestycyjnego.

To najpopularniejszy i najbardziej przystępne narzędzie finansowania innowacji. Od 2015 roku przedsiębiorcy złożyli ponad 4,5 tys. wniosków o dofinansowanie projektów, z których rekomendowanych do wsparcia jest prawie 1,1 tys., a ok. 700 jest aktualnie w ocenie. W ramach czterech konkursów do przedsiębiorców trafiło już prawie 264,5 mln zł.

Co ciekawe w zainteresowanie konkursem w tym roku rośnie z rundy na rundę. Od marca, czyli od początku trwania epidemii koronawirusa przedsiębiorcy złożyli blisko 1000 wniosków o wsparcie w formie Bonów. To średnio ponad 160 projektów miesięcznie. Przed pandemią było ich prawie dwukrotnie mniej. Dlatego Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na przedłużenie naboru o dodatkową, 9. rundę dla etapu pierwszego usługowego. Mikro-, małe i średnie firmy mają czas na składanie wniosków do 30 grudnia 2020 r.

 

 

Etap I

 • Start naboru: 25 marca 2019
 • Koniec naboru: 30 grudnia 2020
 • Alokacja: 130 mln zł
 • Dofinansowanie: 340 tys. zł (max. 85% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić w kwocie 400 tys. zł.

Etap II

 • Start naboru: 17 kwietnia 2019
 • Koniec naboru: 30 grudnia 2020
 • Alokacja: 20 mln zł
 • Dofinansowanie: 560 tys. zł (max. 70% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić w kwocie 800 tys. zł.

Równolegle trwają konkursy na dofinansowanie projektów, które realizują rządowy program Dostępność Plus. W tym wypadku szanse na dofinansowanie mają innowacje produktowe, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osób z różnymi rodzajami ograniczeń, w tym np. seniorów, osób niepełnosprawnych, dużych rodzin. Budżety każdego z nich to 5 mln zł.

Wysokość wkładu własnego zależy od wielkości firmy oraz miejsca wdrożenia innowacji (zgodnie z mapą pomocy regionalnej).

Łączny budżet czterech konkursów na lata 2019-2020 to 160 mln zł, a obecnie w puli zostało jeszcze 73 mln zł.

GovTech Inno_LAB

Pilotażowy program wspierający jednostki samorządy terytorialnego (JST) w zamawianiu dostaw i usług opartych o nowe technologie.

Wyzwania samorządów mogą dotyczyć sfery organizacji wewnętrznej, np. zapewnienia cyberbezpieczeństwa lub dostarczania usług publicznych: transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp. Operatorzy wybrani przez PARP pomogą samorządowcom zakwalifikowanym do programu zidentyfikować właściwe warianty i parametry rozwiązania, ułatwią organizację dialogu technicznego ze startupami, a finalnie przeprowadzą samorządy przez konkursowy proces wyłaniania najlepszej rynkowej oferty. Wszystko po to, aby dobrze zaprojektowane, nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz technologie oferowane przez startupy w coraz większym stopniu służyły lokalnym społecznościom.

Do udziału mogą zgłaszać się podmioty gospodarcze prowadzące działalność na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności z doświadczeniem we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego i startupami. Każdy operator na realizację projektu może dostać do 2,5 mln zł.

Oczekiwanym efektem jest trwałe podniesienie kompetencji administracji samorządowej w zakresie wdrażania innowacji, usprawnienie dialogu między JST a innowatorami oraz wdrożenia przełomowych rozwiązań poprawiających warunki życia obywateli lub efektywność działania samorządów.

 • Ogłoszenie: 26 listopada 2020
 • Start naboru: 22 grudnia 2020
 • Koniec naboru: 28 stycznia 2021
 • Alokacja: 5 mln zł
 • Dofinansowanie: 2,5 mln zł (100% wartości projektu).

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
 • koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
 • koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
 • koszty usług doradczych.

O wsparcie mogą się ubiegać koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych.

 • Start naboru: 30 października 2020
 • Koniec naboru: 5 stycznia 2021
 • Alokacja: 5 mln zł
 • Dofinansowanie: 12,75 mln zł (max. 85% wartości projektu). Wartość projektu musi się zmieścić w granicach 500 tys. zł – 15 mln zł.

Granty na Eurogranty

W ofercie PARP od 21 stycznia 2020 r. znajduje się nowy instrument w ramach POIR skierowany do MŚP. Celem poddziałania Granty na Eurogranty jest pomoc w ubieganiu się o środki (sfinansowanie kosztów przygotowania projektu) w ramach jednego z programów Unii Europejskiej, w szczególności: Horyzont 2020, COSME, Kreatywna Europa, LIFE.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział w Polsce i planują ubiegać się o wsparcie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE samodzielnie lub w konsorcjum jako jeden z jego członków (partnerów), koordynator albo lider work package.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • opracowanie studium wykonalności;
 • podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE (w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju);
 • usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu;
 • wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przez przedsiębiorcę, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu;
 • organizacja spotkań związanych z przygotowaniem projektu;
 • tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Pieniądze można przeznaczyć na projekty realizowane zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Budżet to 5 mln zł – z czego 1 mln zł przeznaczono dla projektów z województwa mazowieckiego, a 4 mln zł dla pozostałych województw. Ubiegający się o Eurogrant mogą otrzymać 100 proc. wartości kosztów kwalifikowalnych. W przypadku aplikujących samodzielnie to maksymalnie 280 060 zł, zaś firmy aplikujące do programów UE w ramach konsorcjum mogą otrzymać maksymalnie 239 310 zł (jeżeli w ramach wniosku o Eurogrant konieczne jest opracowanie studium wykonalności).

 • Start naboru: 20 stycznia 2020
 • Koniec naboru: 12 stycznia 2021
 • Alokacja: 5 mln zł
 • Dofinansowanie: 280,06 tys. zł (100% wartości projektu)

Wzór na konkurencję (etap II: Wdrożenie strategii wzorniczej)

To jedno z działań PARP, które mają wspierać wykorzystanie profesjonalnych usług wzorniczych przez małe i średnie firmy. W ramach dwuetapowego działania przedsiębiorcy mogli uzyskać wsparcie na pełen cykl projektowy – od audytu i opracowania strategii wzorniczej (w I etapie) po wdrożenia założeń wspomnianej strategii (w II etapie).

Program adresowany jest do przedsiębiorców z makroregionu Polska Wschodnia.

Firmy, które wzięły udział w I etapie, mogą ubiegać się o dotację na wdrożenie wypracowanych rekomendacji, których efektem ma być wprowadzenie innowacji wzorniczych. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na zakup urządzeń i maszyn, usług doradczych, ale także wartości niematerialnych i prawnych (np. programów komputerowych).

 • Start naboru: 30 maja 2019
 • Koniec naboru: 31 sierpnia 2021
 • Alokacja: 200 mln zł
 • Dofinansowanie: 3 mln zł (max 70% wartości projektu)

Platformy startowe

W Platformach startowych można otrzymać ekspercką pomoc i rozwinąć pomysł w rentowny model biznesowy. Można zgłosić swój pomysł do wybranej platformy. Tam menadżer inkubacji przygotuje szczegółowy plan inkubacji pomysłu. Po jego realizacji i uzyskaniu pozytywnej rekomendacji platformy możesz starać się o 1 mln złotych na rozwój swojego biznesu w ramach konkursu Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej.

Wsparcie dla start-upów udzielane jest przez Platformy Startowe w formie usług inkubacyjnych (wsparcie to stanowi pomoc de minimis dla przedsiębiorcy). Wartość świadczonych usług dla startupu zarówno podstawowych jak i specjalistycznych ustalana jest indywidualnie w zależności od zidentyfikowanych potrzeb danego przedsięwzięcia.

 • Start naboru: 2 stycznia 2019
 • Koniec naboru: 31 października 2022
 • Alokacja: 108,4 mln zł
 • Dofinansowanie: 100% wartości projektu

Rozwój startupów w Polsce Wschodniej

Konkurs umożliwia sfinansowanie rozwinięcia działalności biznesowej startupów, które zakończyły inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych” i chcą wprowadzić swój produkt na rynek krajowy lub zagraniczny. Młode firmy mogą otrzymać w konkursie nawet 1 mln zł na sfinansowanie kosztów swojego przedsięwzięcia, przy czym uzupełnić go muszą wkładem własnym nie mniejszym niż 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Otrzymane dofinansowanie młode spółki będą mogły przeznaczyć m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki z PARP mogą też posłużyć startupom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej. Do tej pory PARP wsparła ok. 100 startupów, które dzięki dotacji, mają możliwość rozwijania i skalowania swoich innowacyjnych pomysłów w Polsce i zagranicą.

 • Start naboru: 31 lipca 2019
 • Koniec naboru: 31 grudnia 2021
 • Alokacja: 390 mln zł
 • Dofinansowanie: 1 mln zł (max 85% wartości projektu)

Pozostałe

Baza Usług Rozwojowych

Internetowa platforma łącząca podmioty organizujące wszelkiego rodzaju szkolenia, doradztwo, czy studia podyplomowe, z osobami chcącymi rozwijać swoje kompetencje. Uruchomiona i administrowana przez PARP od 2016 r., łączy firmy oferujące usługi szkoleniowe, doradcze i edukacyjno-dydaktyczne z osobami, które chcą poszerzyć swoje kompetencje.

W BUR znajduje się w tej chwili prawie pół miliona anonsów pochodzących od 5 tys. firm szkoleniowych, a serwis generuje 2,5 mln odsłon miesięcznie. W latach 2016-2019 działalność BUR pozwoliła zrealizować ok. 200 tys. usług rozwojowych. Większość z nich została przeprowadzona z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Maksymalna wysokość dotacji, na jaką mogły i mogą liczyć osoby korzystające z BUR, wynosi 80 proc. Łączna wartość dofinansowań w okresie 2016-2019 r. wyniosła tymczasem ok. 1,1 mld zł.

Adres Bazy to: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Enterprise Europe Network

PARP jest jednym z operatorów największej na świecie sieci wspierająca MŚP w internacjonalizacji. Ponad 60 krajów, 600 organizacji, 3000 ekspertów.

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne.

Ułatwiamy nawiązywanie relacji biznesowych przez umożliwienie udziału w targach i giełdach kooperacyjnych.

Dostarczamy wiedzę – wydajemy biuletyny i newslettery; publikujemy artykuły i poradniki wideo; umożliwiamy udział w seminariach i konferencjach; umożliwiamy konsultacje z ekspertami nt prowadzenia biznesu na wspólnym rynku.

Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

https://www.een.org.pl/een/o-nas

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-pomoc-dla-planujacych-oraz-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-lista-programow-grudniu-102460