Dotacje dla przedsiębiorców, którzy ponieśli biznesową porażkę. Na co mogą liczyć?

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli biznesową porażkę mają szansę na drugie życie w biznesie. W ramach programu „Nowy start” mogą pozyskać wsparcie, aby raz jeszcze spróbować swoich sił na rynku. Oprócz nowych instrumentów pomocowych są także programy i ulgi, które obowiązują od jakiegoś czasu.

Inicjatywa PARP to zestaw działań i programów wsparcia mających na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w kłopotach, w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku oraz osobom, które straciły pracę i poszukują odpowiednich szkoleń lub też mają na siebie pomysł i pragną założyć działalność gospodarczą.

Ulga w ZUS czy Polityka Nowej Szansy

Dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z biznesem uproszczono procedury związane z zakładaniem firmy. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z tzw. „Ulgi na start”, czyli 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne, następnie 2-letniego okresu preferencyjnych składek ZUS, a potem, dla tych którzy spełniają kryteria, z  tzw. Małego ZUS-u Plus. Osoby bezrobotne, które chcą wrócić do aktywności zawodowej pomoże program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Natomiast przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku, a z różnych powodów znaleźli się w tarapatach wspiera program „Polityka Nowej Szansy”. Dzięki niemu firmy mogą otrzymać finansowe i eksperckie wsparcie w przeprowadzeniu skutecznej restrukturyzacji.

Od 2020 r. przedsiębiorcy mogą też zgłaszać się do jednego z czterech projektów szkoleniowo-doradczych w ramach konkursu „Nowy start”. Konkurs jest realizowany przez operatorów wyłonionych przez PARP. Trzy z nich, „Akademia pozytywnej zmiany”, „Profesjonalny start” oraz „Nowy start – nowe perspektywy”, mają charakter ogólnopolski, a na wsparcie może liczyć ok. 800 przedsiębiorców. Z kolei projekt „Ster na cel” jest skierowany tylko do przedsiębiorców z województw mazowieckiego, lubelskiego oraz łódzkiego, a pomoc łącznie otrzyma 270 firm.

O wsparcie ze środków unijnych mogą się starać mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnicy spółki prawa handlowego), którzy ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Uczestnicy otrzymają 100 proc. dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które sprawi, że powrót na rynek będzie łatwiejszy. Budżet programu to 15 mln zł. Wsparcie można przeznaczyć m.in. weryfikację przyczyn wcześniejszej porażki oraz rozwój kompetencji niezbędnych do prowadzenia firmy. Operatorzy czekają na zgłoszenia od firm do 30 listopada 2022 r.

Uczestnicy programu otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego zidentyfikują oraz przeanalizują przyczyny wcześniejszej porażki biznesowej oraz wzmocnią swoje kompetencje biznesowe. Udział w programie to także szansa, żeby dostosować model biznesowy do zmieniających się warunków rynkowych i konkurencji.  

Nowy start – najważniejsze informacje

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą:

– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego
– przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, która była aktywna przez co najmniej 18 m-cy

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

– pomoc w poznaniu przyczyn niepowodzenia i rozwój kompetencji w zakresie prowadzenia firmy, aby uniknąć kolejnej porażki w przyszłości,
– pomoc w adaptacji do ciągle zmieniających się uwarunkowań rynkowych oraz konkurencji,
– przeszkolenie już zatrudnionych pracowników oraz zmniejszenie braków kadrowych.

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-dla-przedsiebiorcow-ktorzy-poniesli-biznesowa-porazke-na-co-moga-liczyc-103430