Dotacje dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Lista trwających naborów w maju

W końca miesiąca zostało jeszcze trochę dni. W tym czasie osoby prowadzące własny biznes lub dopiero myślące o innowacyjnym start-upie mogą wnioskować o dofinansowanie w ramach kilku trwających programów. Warto zapoznać się z ofertą ponieważ do pozyskania jest nawet 250 tys. zł wsparcia. Wabikiem może być to, że w większości nie jest wymagany wkład własny.

Mimo pandemii i realizowanych wciąż programów pomocowych dostępne są także instrumenty finansowego wsparcia dla firm, które nie potrzebują i nie szukają pomocy z tarczy branżowej. Wbrew pozorom trwających obecnie naborów jest całkiem sporo. Oto zestawienie majowych programów dla przyszłych biznesmenów oraz firm już istniejących na rynku.

200 tys. zł dla innowacyjnych pomysłów

Nawet 200 tys. zł wsparcia na rozwój innowacyjnego projektu mogą uzyskać uczestnicy programu akceleracyjnego Startup Spark 2.0. Wnioski od start-upów przyjmowane są do 15 maja. Aż 160 tys. zł pomocy stanowi dotacja a 40 tys. zł start-up otrzymuje w postaci usług.

Cel programu: łączenie potencjału początkujących, kreatywnych przedsiębiorców z infrastrukturą oraz doświadczeniem dużych przedsiębiorstw.

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa. Startup Spark 2.0. dopuszcza warunkowo do udziału w naborze osoby fizyczne, które w przypadku rekomendacji do udziału w programie akceleracyjnym obligują się do założenia spółki kapitałowej oraz spełnienia kryteriów wynikających z regulaminu przed zawarciem umowy akceleracyjnej.

Dotacja: maksymalnie 200 tys.zł

Wkład własny: 0 proc.

Jakie wymagania musi spełnić start-up:

– jest mikro lub małym przedsiębiorstwem i prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej przez okres nie dłuższy niż 5 lat,

– posiada pełnię praw do dysponowania zgłoszonym w aplikacji innowacyjnym pomysłem biznesowym, rozwiązaniem, programem lub innym projektem, które chcą rozwijać w Programie i uprawnienia do rozporządzania nim we własnym imieniu,

– jest wolny od wszelkich obciążeń prawnych, zabezpieczenia lub jakiegokolwiek roszczenia podmiotu trzeciego,

– nie był notowany na giełdzie w okresie do 5 lat od dnia od dnia rejestracji w odpowiednim rejestrze,

– nie dokonał jeszcze podziału zysku i nie zostały utworzone w wyniku połączenia,

– nie przejął działalności innego przedsiębiorcy,

– nie jest w żaden sposób powiązane kapitałowo lub osobowo z Akceleratorem, ŁSSE, podmiotami świadczącymi usługi w ramach programu akceleracyjnego lub OT, który został wskazany prze Aplikującego do współpracy w ramach, Indywidualnego programu akceleracji,

– jego produkt lub usługa odpowiadają na potrzeby biznesowe jednego z 11 Partnerów Startup Spark 2.0.

Startup Spark 2.0. – najważniejsze informacje:

-druga odsłona programu akceleracyjnego tworzonego pod parasolem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

-4 rundy akceleracji, od 3 do 6 miesięcy,

-wsparcie dla co najmniej 66 startupów,

-11 Partnerów Biznesowych/ Odbiorów Technologii w tym międzynarodowe korporacje, tj. Airbus Poland, Ericsson, PwC, Procter&Gamble, Robert Bosch, Siemens oraz lokalne firmy rozwijające globalnie polską myśl technologiczną: Bluerank, Indigo Nails, Ceramika Paradyż, Grupa Pietrucha i WDX,

-cel Spark 2.0 połączenie potencjału startupów z zasobami, infrastrukturą i doświadczeniem dojrzałego biznesu, przy jednoczesnej edukacji średnich i dużych firm w zakresie otwierania się na innowacje i współpracę ze startupami

Harmonogram:

Start składania wniosków: 6 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków: 15 maja 2021

Od akceleracji do dotacji, czyli IDEA Global

Z kolei do 23 maja mają czas na złożenie wniosku start-upy zainteresowane wzięciem udziału w programie akceleracyjnym IDEA Global. Inicjatywa zakłada udzielenie wsparcia startupom działającym w głównych ścieżkach branżowych: Fintech, Industrial Internet of Things (IIoT), Biotechnologia farmaceutyczna (kryterium nieobligatoryjne). Nabór wniosków rusza 30 kwietnia.

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Program zakłada:

– akcelerację trwającą do 6 miesięcy
– udzielenie finansowania na rozwój przedsięwzięcia w kwocie do 200 tys. zł
– dostęp do specjalistycznych usług o wartości do 50 tys. zł, dopasowywane w zależności od zapotrzebowania startupu
– mentoring ekspertów z branży: Biotechnologia, Fintech i IoT/IT oraz indywidualne konsultacje dla startupów
– współpracę z Odbiorcami Technologii, którzy biorą udział w programie

Harmonogram:

Start składania wniosków: 30 kwietnia 2021

Koniec przyjmowania wniosków: 23 maja 2021

Nawet 800 tys. zł dofinansowania na globalną ekspansję

Przedsiębiorcy zainteresowani wyjściem ze swoim produktem lub usługą poza Polskę mają czas do 25 maja na złożenie wniosku w konkursie Internacjonalizacja MŚP. Program daje właścicielom firm możliwość zdobycia nawet 800 tys. zł zastrzyku gotówki, który można wydatkować na wprowadzenie produktu lub usługi na rynek globalny.

Program: Internacjonalizacja MŚP

Cel: sfinansowanie kosztów wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne produktów lub usług firm z Polski Wschodniej, a więc z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego

Warunek ubiegania się o wsparcie: posiadanie co najmniej jednego produktu (wyrobu lub usługi) o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym

Kwota dofinansowania: maksymalnie 800 tys. zł

Wkład własny: minimum 15 %

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

– uczestnictwo w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;

– zakup środków trwałych z wyłączeniem nieruchomości lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.

– zakup usług doradczych, związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;

– usługi związane bezpośrednio z wdrożeniem nowego modelu biznesowego, w tym m.in. koszty materiałów reklamowych, szkoleń, tłumaczeń, testów

Pula środków do rozdysponowania: 50 mln zł

Harmonogram:

Start obecnego naboru: 7.04.2021

Zakończenie obecnego naboru: 27.05.2021

Start-upy mogą pozyskać 250 tys. zł

Do końca maja mają czas pomysłodawcy zainteresowani wzięciem udziału w programie akceleracyjnym AccelUp. W ramach programu twórcy start-upów mogą pozyskać dofinansowanie w kwocie nawet 250 tys. zł

Dla kogo: start-upy, mikro i małe przedsiębiorstwa

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić aplikacje przez stronę i wysłać deck o projekcie. Po aplikacji Accelpoint i OT oceniają zgłoszenia i decydują o zaproszeniu do programu.Formularz weryfikuje założenia formalne. Wszelkie pozostałe kwestie definiuje regulamin.

Jaka kwota wsparcia: maksymalnie możesz otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego. Pojedynczy projekt może otrzymać: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

Start-up zyskuje:

POC / wdrożenie u OT (Santander, Axa, Orange)

200 tys. zł w 3 transzach

100h + godzin doradczych

Wsparcie merytoryczne i technologiczne partnerów

Dla najlepszych podmiotów możliwość pitchowania przed VC globalnymi Santander i Orange

Harmonogram

Start przyjmowania wniosków: 15.04.2021

Zakończenie: 31.05.2021

Są pieniądze na zarządzanie innowacjami w firmie

Pieniądze na usługi szkoleniowe dla pracowników kadry kierowniczej oraz usługi doradcze dla właścicieli firm można pozyskać w ramach programu Akademia Menadżera Innowacji.

W szkoleniach może uczestniczyć:

– od 2 do 5 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
– od 3 do 5 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

W założeniu organizatorów inicjatywa ma na celu umożliwienie uzyskania kompetencji ważnych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Pozyskana wiedza ma pomóc przedsiębiorcom we wdrażaniu innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich przedsiębiorstw, a także generowanie innowacji przez pracowników przedsiębiorstw.

Ile można pozyskać dofinansowania:

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego pieniężnego przedsiębiorstwa może wynieść:

ok. 8 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego min. 2 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 14 400 zł* netto dla małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
ok. 36 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających min. 3 uczestników, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

ok. 3 750 zł* dla mikroprzedsiębiorcy
ok. 7 900 zł* dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Nawet 280 tys. zł dotacji na pozyskanie dotacji

Również ostatniego dnia maja kończy się nabór w ramach programu Granty na Eurogranty. Przedsiębiorca może pozyskać nawet 280 tys. zł na przygotowanie wniosku o unijne dofinansowanie.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Dla kogo dofinansowanie: Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

– projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

– koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Maksymalna kwota wsparcia: 280 060 zł

Pula środków: 5 mln zł

Harmonogram:

Start przyjmowania wniosków:1.04.2021

Zakończenie: 31.05.2021

Rozwiń pomysł na Platformie Startowej Akcelerator Biznesu

1 maja wystartował kolejny nabór wniosków dla osób z pomysłem na biznes, które chcą najpierw swoją ideę poddać ocenie doświadczonych ekspertów. Mowa o Platformie Startowej Wschodni Akcelerator Biznesu. To jeden z kilku inkubatorów, w ramach których młodzi przedsiębiorcy pracują nad swoimi przedsięwzięciami pod okiem praktyków.

Jakie wsparcie: program inkubacji, który składa się z dwóch rodzajów usług – podstawowych i specjalistycznych. Usługi specjalistyczne dotyczą specyficznych potrzeb technologicznych i biznesowych poszczególnych startupów. Nie są ograniczone zamkniętym katalogiem, w związku z czym startup ma szansę otrzymać szyte na miarę usługi. W wyniku tego procesu powstać powinien prototyp i model biznesowy przedsięwzięcia.

Jak przebiega inkubacja: inkubacja to okres intensywnej pracy nad rozwinięciem swojego pomysłu do fazy MVP. We Wschodnim Akceleratorze Biznesu podzielona jest na kilka etapów:

– Faza ideacji – warsztaty i ćwiczenia, których celem jest stworzenie scenariuszy rozwojowych przedsiębiorstwa. Na tej podstawie przygotowany zostanie indywidualny plan inkubacji z kamieniami milowymi, których realizacja warunkuje dalszy udział w inkubacji;
– Faza kreacji – praca nad rozwojem, weryfikacją i ewentualną modyfikacją koncepcji biznesowej. W tej fazie maksymalnie wykorzystane zostaną zaprojektowane usługi specjalistyczne, dzięki którym zostanie stworzone MVP;
– Faza implementacji – tworzenie relacji w ekosystemie Platformy startowej, zwłaszcza wśród przedstawicieli funduszy inwestycyjnych, akceleratorów oraz dużych przedsiębiorstw.
Po zakończonym procesie, Manager Inkubacji przygotuje raport z inkubacji. Raport ten jest zapisem historii rozwoju startupu od rozpoczęcia inkubacji do jej końca oraz postępów, jakie zostały wykonane przez zespół.

Jaka dotacja: platforma nie przekazuje środków finansowych startupom. Start-up może otrzymać dofinansowanie po przejściu procesu inkubacji w działaniu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Harmonogram:

Start przyjmowania wniosków: 1 maj 2021

Zakończenie: 31 lipca 2021

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/dotacje-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza-lista-trwajacych-naborow-w-maju-104150