Dotacje 2020 – rok ostatniej szansy

Dotacje 2020 – rok ostatniej szansy

14 konkursów i ponad 272 mln zł – to już ostatnie unijne środki, o które będzie można starać się w przyszłym roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił harmonogram naborów wniosków na przyszły rok, który upłynie pod znakiem biznesu i rynku pracy.

Trzeba pamiętać, że to nie są jedynie suche liczby, ale pieniądze, które bezpośrednio przekładają się na korzyści dla mieszkańców. W rzeczywistości to: projekty rozwijające małopolski biznes, pomagające mieszkańcom borykającym się z różnego typu problemami na rynku pracy czy zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dlatego zachęcam wszystkich do składania wniosków w przyszłorocznych konkursach

– zachęca Łukasz Smółka wicemarszałek Małopolski.

Fundusze Europejskie dla biznesu

Blisko 50 proc. z przyszłorocznego rozdania trafi do przedsiębiorców. Najwięcej, bo ponad 80 mln zł zarezerwowano na dwa najpopularniejsze wśród małopolskich firm konkursy. Już w pierwszym kwartale będzie można starać się o dotacje na projekty badawczo – rozwojowe z ich wdrożeniem (79,4 mln zł) oraz bony na innowacje (4,5 mln zł). Wspierane będą także projekty z zakresu promocji postaw przedsiębiorczych i zwiększania potencjału małopolskich Instytucji Otoczenia Biznesu (34,3 mln zł) oraz aktywności międzynarodowej małopolskich mikro, małych i średnich firm. Wnioski o dotacje już mogą zacząć przygotowywać małopolskie jednostki naukowe. Ponad 34 mln zł zabezpieczono na zakup infrastruktury badawczej.

Fundusze Europejskie na rynku pracy

Na rzecz wsparcia osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika przeznaczono 12,4 mln zł. Organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy czy Instytucje Otoczenia Biznesu znów będą mogły sięgnąć po środki na organizacje szkoleń, doradztwo zawodowe czy pośrednictwo pracy. 1,4 mln zł zarezerwowano w konkursie na zakładanie żłobków czy klubów dziecięcych. Kontynuowany będzie także nabór na programy przekwalifikowania pracowników (9 mln zł) oraz programy zdrowotne (20 mln zł).

Fundusze Europejskie dla ludzi

Tuz po wakacjach planowane jest ogłoszenie konkursu na realizacje projektów z zakresu nowych miejsc w przedszkolach w tym dostosowanie już istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (30 mln zł).

Dotowane będą także projekty wspierające rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym niepełnosprawnością (19 mln zł) oraz programy zdrowotne mające na celu rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży (17 mln zł).

Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem pisania projektu warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Spotkania takie prowadzone są przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, a terminy szkoleń publikowane są na stronie www.rpo.malopolska.pl

Masz pytania lub wątpliwości?
Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami punktów informacyjnych funduszy europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu – w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu. 

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/dotacje-2020-rok-ostatniej-szansy