Doradztwo zawodowe i szkolenia dla pracujących

Doradztwo zawodowe i szkolenia dla pracujących

Już w 40 miejscowościach w Małopolsce dostępni są doradcy zawodowi w ramach unijnego projektu Kierunek Kariera. Spotkanie z doradcą to pierwszy krok do otrzymania bonów na szkolenia językowe, kurs prawa jazdy, czy też szkolenia zawodowe. Dofinansowanie w projekcie realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie sięga 87 proc. kosztów danego kursu.

Z usługi doradztwa skorzystało już ponad 17 tys. osób w naszym regionie. Ponad 10 tys. osób zawarło umowę na realizację bonów na szkolenia. Łącznie do 2023 roku z bonów szkoleniowych ma szansę skorzystać 40 tys. Małopolan. Projekt Kierunek Kariera jest finansowany z pieniędzy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Tworzymy w całym województwie sieć usług doradztwa zawodowego i możliwość uzyskania bonów szkoleniowych dla osób pracujących. Każdy klient po rejestracji w systemie korzysta z indywidualnej usługi doradczej zwanej Bilansem Kariery, a następnie na rozwój zawodowy w określonych z doradcą obszarach może uzyskać dwa pakiety bonów. Pierwszy pakiet to bony na szkolenia ogólne, czyli absolutne ABC na rynku pracy: język obcy, ICT, prawo jazdy. Drugi pakiet bonów to możliwość zrobienia uprawnień i wszystkich szkoleń zawodowych

– informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Sukcesem przedsięwzięcia jest realizacja usług blisko mieszkańców i praca na poziomie lokalnym. W ostatnim roku odbyły się 732 mobilne dyżury doradców zawodowych. Każdego miesiąca to 40 różnych miejscowości

– dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kto może otrzymać dofinansowanie do szkolenia lub kursu?

• Osoby pracujące powyżej 25 lat (nie ma górnej granicy wieku),

• Osoby związane z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),

• Dodatkowo, osoby poniżej 50 lat mogą mieć wykształcenie maksymalnie na poziomie zdanej matury,

• Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w projekcie niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Osoba pracująca to:

• zatrudniona na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę,

• prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą i niezatrudniająca pracowników,

• rolnicy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

• W ramach projektu Kierunek Kariera można otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych).

• W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa można otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z 85% dofinansowaniem. Bony można przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku

1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.

Z doradcą można spotkać się w:

• Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
• Tarnowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów, tel. 14 6269940;
• Nowym Sączu – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, ul. Węgierska 146, 33-100 Nowy Sącz, tel. 18 4429490
• lub całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru mobilnego (m.in. w miastach/miejscowościach: Bochnia, Dobczyce, Jordanów, Kalwaria Zebrzydowska, Kłaj, Łapsze Niżne, Niepołomice, Raciechowice, Myślenice, Miechów, Nowe Brzesko, Olkusz, Pcim, Wieliczka)

2. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony

3. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.

4. Zapłacić za bony.

5. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Dodatkowe informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, plac na Stawach 1 (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem 12 619 84 55, mailowo: kariera@wup-krakow.pl

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/doradztwo-zawodowe-i-szkolenia-dla-pracujacych