Dofinansowanie badań i innowacji

Dofinansowanie badań i innowacji

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć dotyczących realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia.

Wnioski składać mogą przedsiębiorstwa, w szczególności mikro, małe i średnie, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu.

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

1. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

2. przygotowanie prototypów doświadczalnych,

3. tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

4. walidacja danego rozwiązania,

5. uruchomienie pierwszej produkcji, która zawiera się w zakresie eksperymentalnych prac rozwojowych i oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujące kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

6. wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania WOD stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu i złożyć za pomocą systemu e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl. System będzie dostępny od dnia 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 25 września 2018 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Szczegółowe informacje o naborze dostępne są pod adresem: http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-1-2-1–projekty-badawczo—rozwojowe-przedsiebiorstw—rpmp-01-02-01-ip-01-12-004-18

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Dofinansowanie-badan-i-innowacji