Dotacje – Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” – dla Wszystkich 30+ – III Nabór trwa

Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST”

III NABÓR – Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 6.02.2017 r. do 28.02.2017 r.

Projekt dla Wszystkich 30+ na bezpłatne szkolenia, doradztwo i bezzwrotną dotację w wysokości
do 24 500 zł r. na otwarcie własnej firmy.

Jeśli chcesz otworzyć własną działalność gospodarczą, mieszkasz w powiecie brzeskim, dąbrowskim, tarnowskim oraz na terenie miasta Tarnowa, weź udział w projekcie. Ponadto możesz otrzymać roczne bezpłatne indywidualne i profilowane wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku. Celem projektu  jest otworzenie 400 działalności gospodarczych.

Wartość projektu:  19 313 538,17 zł
Okres realizacji projektu: 36 miesięcy
Planowane nabory: 5 w odstępach co 2 miesiące.

Projekt kierowany jest dla osób bezrobotnych  i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu) należących do co najmniej  jednej z grup:

  • osób powyżej 50 roku życia
  • osób długotrwale bezrobotnych
  • osób z niepełnosprawnościami
  • osób o niskich kwalifikacjach 
  • kobiet

 

Miejsce składania dokumentów rekrutacyjnych:

Formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy składać w Powiatowych Punktach Informacyjnych 

  1. M. Tarnów – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
  2. powiat tarnowski – ul. Traugutta 5, 33-100 Tarnów
  3. powiat brzeski – Plac Kupiecki 8, 32-800 Brzesko
  4. powiat dąbrowski – ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.marr.pl

Projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.