Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza? Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza

Według przepisów Ustawy Prawo Przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 roku jest to “zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Podstawowe cechy jednoosobowej działalności gospodarczej to m.in.:

  • cel zarobkowy – jest nastawiona na zysk,
  • ma charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, jest prowadzony marketing,
  • wykonywana jest w sposób ciągły – oznacza podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania mają charakter powtarzalny,
  • wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest zarządzana przez zewnętrzną osobę, podmiot.

Kluczowym znaczeniem w identyfikacji jednoosobowej działalności gospodarczej jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka z nią związanego.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/