Czym jest biznes plan?

Czym jest biznes plan?

BIZNES PLAN – to strategiczny plan firmy, który zawiera bieżące założenia i aktualne dane. Tworzony jest on w celach zaplanowania, rozwoju czy powstanie twojej firmy. Pokazuje jak dotrzeć do celów, które chcesz osiągnąć.