Czas na zmiany w dużych miastach Małopolski

Czas na zmiany w dużych miastach Małopolski

Innowacyjny klaster na krakowskim Zabłociu, multimedialny park doświadczeń w Tarnowie czy nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców Nowego Sącza – to tylko niektóre projekty, które zostaną zrealizowane dzięki unijnym dotacjom. Rozstrzygnięto właśnie konkurs, w ramach którego na rewitalizację dużych miast Małopolski przeznaczono ponad 178,5 mln zł ze środków RPO.

Dzięki unijnemu wsparciu przez lata zaniedbane miejsca w całym województwie zmienią się nie do poznania. Już niedługo mieszkańcy zyskają w nich nowe możliwości wypoczynku i spędzania wolnego czasu. To jednak nie wszystko, gdyż nowe miejsca pozwolą też na rozwój innowacji, a małopolscy artyści – których w naszym regionie nie brakuje – znajdą jeszcze lepsze możliwości do rozwijania swoich twórczych pasji

– mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Kraków stawia na innowacje i wypoczynek

Jednym z projektów, który czeka realizacja dzięki unijnej dotacji, będzie Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 – powstanie on w Krakowie na terenach poprzemysłowych przy ul. Zabłocie 20-22. Ten przez lata zaniedbany teren zyska teraz nowoczesną i wielofunkcyjną przestrzeń, w której wszyscy mieszkańcy będą mogli rozwijać swoje pomysły. Powstanie tam bowiem shared space, czyli wyjątkowa przestrzeń do dyspozycji m.in. krakowskich studentów, artystów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Oczywiście, nie zabraknie też miejsca dla przedstawicieli świata startupów i młodych przedsiębiorców, którzy w twórczym klimacie będą mogli rozwijać swoją działalność. A to wszystko będzie możliwe już na początku 2021 r. – w sumie na ten cel Gmina Miejska Kraków otrzyma ponad 15,6 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

To jednak nie wszystko, na co będzie można liczyć w okolicy – dzięki unijnemu wsparciu powstanie też Park Zabłocie – Stacja Wisła, w którym będzie można odpocząć po twórczych spotkaniach na terenie pobliskiego klastra innowacji. Park będzie położony na terenie niedziałającej już stacji Kraków-Wisła, która od 2002 r. była wykorzystywana jako dziki parking. Teraz mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać tam z aktywnego wypoczynku ze specjalną strefą piknikową, a także… łąką kwietną i farmą miejską. Będzie ona kryła wiele niespodzianek, w tym chociażby drewniane skrzynie, których zawartość pozwoli na hodowanie własnych warzyw i owoców. W sumie na ten cel przekazano ponad 1,6 mln zł.

Do Tarnowa… po wiedzę

Młodsi i starsi mieszkańcy Małopolski już za mniej niż dwa lata będą mogli zgłębiać swoją wiedzę na tarnowskiej starówce. To właśnie tam powstanie Tarnowski Park Doświadczeń, w którym będzie można zgłębiać wiedzę w ciekawy sposób. Czego będzie można się w nim dowiedzieć? Chociażby tego, czym jest Trójkąt Penrose’a oraz jaki jest nasz… binarny wiek. A to wszystko przy użyciu specjalnych makiet, symulatorów, ekranów dotykowych czy interaktywnych map. To jednak nie wszystko, gdyż będzie można tam wejść nawet do… jaskini 3D. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dotacja w wysokości ponad 13,7 mln zł z RPO.

Na ziemi tarnowskiej wiedzę będzie można zgłębiać także w powstającym dzięki unijnemu dofinansowaniu Regionalnym Centrum Edukacji o Pamięci. Za sprawą dotacji w wysokości ponad 1,5 mln zł, swoje oblicze całkowicie zmieni budynek tzw. „dolnych koszar wojskowych”. To właśnie tam będzie można dowiedzieć się więcej na temat tożsamości miejsca, ale także tego co powinniśmy wiedzieć o życiu we wspólnocie oraz dlaczego ważne dla nas wszystkich jest wspólne działanie różnych grup społecznych.

Będzie aktywnie i kulturalnie

Nie do poznania zmieni się też plac wokół nowosądeckiej bazyliki św. Małgorzaty. Jedno jest pewne – nie zabraknie tam ciekawych wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców, którzy będą mogli korzystać z szerokiej oferty koncertów czy spektakli. Będą one organizowane na nowej scenie, która znajdzie się na pobliskim placu Kolegiackim. Co niezwykle ważne, dofinansowanie pozwoli także na bardziej aktywny udział w życiu miasta osobom z niepełnosprawnością ruchową – na skarpie miejskiej zostanie bowiem dla nich zbudowana specjalna winda. To jednak nie wszystko, gdyż w Nowym Sączu gruntowna modernizacja czeka też pobliskie sale widowiskowe. W sumie na ten cel zostanie przeznaczone ponad 13,6 mln zł.

To tylko niektóre z projektów, które zostaną zrealizowane dzięki unijnemu wsparciu na rewitalizację dużych miast. W sumie pieniądze zostaną przekazane na 35 projektów w całej Małopolsce, których pełną listę można znaleźć tutaj.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/czas-na-zmiany-w-duzych-miastach-malopolski