Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Pięć instytucji z pięciu subregionów Małopolski pomaga w rozpoczęciu działalności gospodarczej.
Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Wsparcia udzielają:

 1. Subregion Małopolska Zachodnia – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu – “Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Krakowski Obszar Metropolitarny wraz z Metropolią Krakowską – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – “Dobry Czas na Biznes – KOM”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 3. Subregion Tarnowski – Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. – “Dobry Czas na Biznes – ST”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 4. Subregion Sądecki – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o. o. – “Mój szef to ja!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 5. Subregion Podhalański – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – “Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy mogą skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Aktualnie trwa rekrutacja do następujących projektów:

 1. “Żłobek “Przyjazny Świat Malucha 2″ – wsparcie poziomu zatrudnienia osób powracających/wchodzących na rynek pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Collegium Progressus. 
 2. “Bobolandia II”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Firma Doradczo-Szkoleniowa Michał Krempa. 
 3. “Super rodzice wracają do pracy!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Akademia Projektów Canviar Anna Krakowiak-Rusocka. 
 4. “Nowi Odkrywcy – szansa na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego– Agnieszka Wójcikowska Prywatny Żłobek “Mali Odkrywcy”. 
 5. “Żłobek “Małe Słoneczko”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – PBU KONSNETT Zięba Stanisław. 
 6. “Olkuskie Smerfy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS. 
 7. “Nowy rozdział bajki: rodzice idą do pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – “Bajka” Niepubliczny Żłobek s.c. J. Chowaniec, E. Sobczyk.
 8. “Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku “Bobas” w Tuchowie w celu ułatwienia osobom sprawującym opiekę nad dziećmi powrotu na rynek pracy lub znalezienia na nim miejsca” (strona w budowie) – Klub Dziecięcy “Bobas” Sp. z o.o.
 9. “Tuptusiowy świat”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS.
 10. “Kreatywny i twórczy rozwój dziecka w Żłobku Misiek”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Krystyna Gurba Przedszkole i Żłobek “Misiek”.
 11. “Centrum Zdrowego Rozwoju – miejsce dla dzieci – szansa dla rodziców”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – MACIEJKOWO Sp. z o.o.
 12. “Integracyjny żłobek Terefere – szansa na dobry start dla dzieci i ich mam”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Krakowskie Centrum Psychologiczne “Salvate”.
 13. “Maluch do żłobka, rodzic do pracy w Gminie Chrzanów”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Gmina Chrzanów.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 14. “Droga do pracy prowadzi przez żłobek!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Deecent Consulting Dominika Janas-Pach.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 15. “Aktywni rodzice na rynku pracy”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – BFP Sp. z o.o.Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 16. “Przez żłobek do zatrudnienia!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Mistrzowie Zabawy Kazimierz Popiel.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/chcesz-zalozyc-wlasna-firme-albo-wrocic-na-rynek-pracy-to-cos-dla-ciebie