Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Chcesz założyć własną firmę albo wrócić na rynek pracy? To coś dla Ciebie!

Masz powyżej 30 lat, nie pracujesz i pragniesz otworzyć własny biznes? A może jesteś rodzicem, opiekujesz się dzieckiem i chciałbyś podjąć pracę? Skorzystaj z projektów realizowanych w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Instytucje z poszczególnych subregionów Małopolski pomagają w rozpoczęciu działalności gospodarczej. Operatorzy dotacji, którzy udzielają wsparcia w postaci dofinansowania na założenie własnej firmy, zostali wyłonieni w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałania 8.3.1. Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej.

O dotację na zakładanie działalności gospodarczej mogą starać osoby pozostające bez pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo) w wieku 30 lat i więcej, zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, należące co najmniej do jednej z grup:

 • osób powyżej 50. roku życia,
 • osób długotrwale bezrobotnych, 
 • osób z niepełnosprawnościami, 
 • osób o niskich kwalifikacjach, 
 • kobiet.

Wsparcia udzielają:

 1. Subregion Małopolska Zachodnia – Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu – “Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 2. Subregion Podhalański – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka – “Zostań Podhalańskim Przedsiębiorcą”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego.

Z kolei osoby niepracujące (bezrobotne i bierne zawodowo), w tym przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim i wychowawczym, które ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do 3. roku życia nie miały możliwości na wejście lub powrót na rynek pracy mogą skorzystać z projektów realizowanych w ramach Działania 8.5. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Inicjatywy te dają szansę rodzicom dzieci do lat 3 na podjęcie pracy, podczas gdy ich maluchy mają zapewnioną opiekę.

Aktualnie trwa rekrutacja do następujących projektów:

 1. “Tuptusiowy świat”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Fundacja Rozwoju Oświaty Wychowania i Sportu FROWIS.
 2. “Maluch do żłobka, mama do pracy! – wsparcie dla kobiet z gminy Chrzanów wchodzących lub wracających na rynek pracy poprzez zapewnienie dodatkowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Chrzanowie”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Gmina Miasto Chrzanów.
 3. “Przez żłobek do zatrudnienia!”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Mistrzowie Zabawy Kazimierz Popiel.
 4. “Wracam do pracy! Aktywni Rodzice z terenu gminy i miasta Wieliczka oraz gminy Biskupice”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Agnieszka Obrał-Stanak ENGLISH CLUB Nauka Języków Obcych.
 5. “Opieka żłobkowa w Jabłonce” – Cezar Sp. z o. o.
 6. “Domowa Kura zrzuca pióra”Link prowadzi do serwisu zewnętrznego – Żłobek Mini Bambini Sylwia Jodłowska.

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/chcesz-zalozyc-wlasna-firme-albo-wrocic-na-rynek-pracy-to-cos-dla-ciebie