Budżet Obywatelski 2019

Budżet Obywatelski 2019

Harmonogram poszczególnych czynności w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Tarnowa na 2019 rok:

Lp. Opis czynności Termin
1. Zgłaszanie projektów 30 marca – 30 kwietnia 2018 r.
2. Weryfikacja zgłoszonych projektów wraz z wymaganymi ocenami właściwej merytorycznie jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Tarnowa lub Gminy Miasta Tarnowa 2- 21 maja 2018 r.
3. Wyrażenie opinii przez Komisję Rozwoju Miasta i Spraw Komunalnych Rady Miejskiej w Tarnowie do 30 maja 2018 r. 
4. Ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania i listy projektów odrzuconych oraz wykazu punktów do głosowania 1 czerwca 2018 r.
5. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania 2 – 17 czerwca 2018 r.
6. Głosowanie nad wyborem projektów do realizacji 18 – 27 czerwca 2018 r.
7. Ogłoszenie ostatecznych wyników głosowania nad wyborem projektów do realizacji 29 czerwca 2018 r.

Budżet Obywatelski 2018 WYNIKI

Pięć projektów, wybranych przez mieszkańców Tarnowa, zostanie zrealizowanych w szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. W zakończonym 28 czerwca głosowaniu elektronicznym udział wzięło 6497 osób, o 312 więcej, niż rok temu. – Z przyjemnością informuję, że głosowanie zostało rozstrzygnięte. Mieszkańcy wskazali zadania, które będziemy realizowali w 2018 roku – mówi Sekretarz  Miasta Tarnowa, Aleksandra Mizera.

Zwycięskie projekty to: Strefa Rekreacji Terlikówka, na którą zagłosowało 1299 osób, prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej, wskazane przez 770 głosujących, remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Strusina, wybrane przez 713 mieszkańców, fontanna dla Parku Sanguszków, która dostała 451 głosów i plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej, wskazana przez 450 osób. Łączna pula zadań wynosi 2 108 307 (dwa miliony sto osiem tysięcy trzysta siedem) złotych. Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela, na mocy regulaminu budżetu obywatelskiego, podwyższył pochodzącą z miejskiego budżetu kwotę dwóch milionów złotych, aby zrealizować również zadanie, dotyczące utworzenia plaży miejskiej nas Wątokiem, które – jako piąte w kolejności – uzyskało kolejno najwyższą liczbę głosów.

Projekt  Strefa Rekreacji Terlikówka zakłada wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego na Osiedlu Gumniska – Zabłocie, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy zarówno osiedla, jak i całego miasta. Będzie można na nim zagrać w koszykówkę, siatkówkę i w piłkę nożną oraz organizować imprezy plenerowe. Projekt obejmuje też wybudowanie placu zabaw i dziesięciu miejsc do parkowania, ustawienie stojaków rowerowych oraz toalet. Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej to projekt adresowany, podobnie jak w latach ubiegłych, do społeczności tarnowskich seniorów. W ramach zadania, które zostanie zrealizowane na Osiedlu Strusina, wyremontowane zostaną między innymi chodniki przy ulicach Mościckiego i  Reymonta, a w ramach projektu, dotyczącego Parku Sanguszków, gruntowny remont przejdzie parkowa fontanna. Kolejny projekt – plaża miejska nad Wątokiem przy ulicy Południowej – przewiduje budowę  trasy spacerowej – promenady i ścieżek z drewna modrzewiowego, z piaszczystymi łachami, brodzikiem dla dzieci i leżakami.

Głosowanie trwało od 19 do 28 czerwca. Mogli w nim brać udział mieszkańcy, ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnowa. Głosy można było oddawać tylko drogą elektroniczną. Zagłosowało 6479 osób, 6185 z nich za pomocą internetowego formularza, a 312 przy użyciu Tarnowskiej Karty Miejskiej Premium. Mieszkańcy wybierali spośród 17 projektów.