Bony na innowacje – Przebudzenie mocy!

Bony na innowacje – Przebudzenie mocy!

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą, masz pomysł na nowy produkt, który trafi w gusta lub potrzeby Twoich klientów i poprawi kondycję finansową firmy, to ta informacja jest właśnie dla Ciebie. 29 lutego rusza kolejny nabór wniosków na bardzo popularne wśród przedsiębiorców Bony na innowacje. Już po raz szósty małopolskie firmy będą miały niepowtarzalną okazję na realizację planów rozwojowych dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Do dyspozycji przedsiębiorców, na zakup usług badawczo-rozwojowych i/lub proinnowacyjnych, które posłużą do przygotowania do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów i usług przeznaczono blisko 4,5 mln zł. Wnioski można będzie składać do 30 czerwca 2020 r.

Innowacje to nic trudnego!

Co to jest innowacja? To nic trudnego ani skomplikowanego! To po prostu każda zmiana, która coś ulepsza, daje nową jakość lub pozwala stworzyć nowy produkt czy usługę.

Innowacyjność nie jest zarezerwowana jedynie dla dużych firm, z dużych ośrodków miejskich, działających w branży High-Tech. Innowatorem może być każdy przedsiębiorca niezależnie od wielkości jego firmy, branży, którą się zajmuje oraz regionu, z którego pochodzi. Bony na innowacje mają sprawić, że innowacje zawitają do większej liczby małopolskich przedsiębiorców, niezależnie od tego, skąd pochodzą i w jakiej branży działają.

Warto startować!

Beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 000 zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości aż 85% wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Usługi w bonach

W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowe w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie, jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Przedsiębiorca wybiera wykonawcę bonów spośród podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych oraz usług proinnowacyjnych. Do podmiotów takich należą: jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratorium lub notyfikowane laboratorium, centra transferu technologii, spółki celowe oraz instytucje otoczenia biznesu (IOB) – ośrodki innowacji, kancelarie patentowe.

Usługi wspierane w ramach Bonów na innowacje mogą być realizowane również przez konsorcja
z udziałem podmiotów uprawnionych do samodzielnego świadczenia poszczególnych typów usług.

 

Więcej informacji o naborze

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z dokumentacja dostępne na stronie www.rpo.malopolska.pl oraz pod nr infolinii:  (12) 616 06 16.

Zapraszamy także do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Targu, Nowym Sączu i Tarnowie.

Źródło:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/bony-na-innowacje-przebudzenie-mocy