Blisko 17 mln zł na szkolenia

Blisko 17 mln zł na szkolenia

Dynamika rynkowa, postęp technologiczny, coraz silniejsza konkurencja i potrzeba rozszerzania katalogu świadczonych usług stawiają coraz większe wymagania pracodawcom i pracownikom. Aby wspierać rozwój swoich kadr, pracodawcy mogą skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS).

Pracodawcy, obserwujący zmieniające się realia rynku, zdają sobie z konieczności inwestycji w kadry. To konkretna oferta dofinansowania szkoleń dla pracodawców i pracowników. W 2020 roku Małopolska otrzyma na ten cel blisko 17 milionów złotych. Dzięki pieniądzom małopolscy przedsiębiorcy wyślą swoich pracowników na szkolenia, kursy czy studia podyplomowe. Pracownicy zdobędą kwalifikacje potrzebne do rozwoju firmy.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest częścią strategii wspierania małopolskich przedsiębiorców, podobnie jak specjalne strefy ekonomiczne, inkubatory przedsiębiorczości, dotacje na rozwój firm. Dotychczas ze szkoleń finansowanych z KFS skorzystało blisko 7 tys. pracodawców oraz 37 tys. pracowników w Małopolsce

– informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Dla ministra rodziny, pracy i polityki społecznej sfinansowanie szkoleń dla pracowników branż deficytowych, wskazanych przez „Barometr zawodów” jest priorytetem. W pierwszej kolejności będą finansowane koszty szkoleń w firmach technologii, dla osób po 45. roku życia czy osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem. KFS przeznaczony jest również na szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, opiekunów praktyk i staży zawodowych oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Pracodawcy mogą liczyć na wsparcie w wysokości 80 procent wartości kształcenia, a mikroprzedsiębiorcy, czyli firmy zatrudniające do dziewięciu pracowników uzyskają nawet 100 procentowe dofinansowanie. Z funduszu skorzystają wszyscy pracodawcy. Oprócz firm –  szkoły, żłobki, biblioteki, szpitale, fundacje, stowarzyszenia itp., czyli każdy podmiot, zatrudniający co najmniej jednego pracownika.

Aby uzyskać fundusze na szkolenia, należy skontaktować się z powiatowym urzędem pracy, właściwym dla siedziby pracodawcy. Pracownicy urzędu wyjaśnią, jakie dokumenty należy pobrać i w jakim terminie złożyć wniosek. Nabory wniosków rozpoczynają się już w styczniu 2020 roku.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/blisko-17-mln-zl-na-szkolenia