Blisko 16 tys. zł dotacji na kształcenie pracownika. Firmy mogą wnioskować w urzędach pracy

W styczniu ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków od przedsiębiorców zainteresowanych wsparciem zajmują się powiatowe urzędy pracy.

W ramach programu KFS na pojedynczego pracownika właściciel firmy może pozyskać blisko 16 tys. zł. Tegoroczny budżet przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii wynosi 260 mln zł.

Limit dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na jedną osobę nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. To oznacza, że górny limit obecnie wynosi dokładnie 15 855 zł. Wysokość dofinansowania wynosi: 80% dla małych, średnich i dużych firm oraz 100% dla mikroprzedsiębiorstw.

Na co można przeznaczyć dotację?

W 2021 roku o dofinansowanie z programu mogą się ubiegać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, którzy na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność. Pieniądze trafią także na pracowników reprezentujących zawody deficytowe w danym powiecie lub województwie. (lista zawodów dostępna na www.barometrzawodow.pl ) Dodatkowo każdy Powiatowy Urząd Pracy prowadzi swoje wewnętrzne badania. Kolejną grupą preferowaną przy udzielaniu dofinansowania z KFS są pracownicy powyżej 45 roku życia oraz wracający do pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki na dzieckiem. Wsparcie zasili także firmy zatrudniające pracowników, którzy nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły czy świadectwa dojrzałości.

Kto nie może ubiegać się o dofinansowanie:

– przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają na umowę o pracę

– małżonek, dzieci lub inni członkowie rodziny właściciela firmy

– osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych,
– lekarze i lekarze dentyści, którzy chcą sfinansować szkolenia specjalizacyjne i staże podyplomowe

– pielęgniarki i położne które chcą sfinansować specjalizacje, o których mowa w przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej,
– osoby zatrudnione przebywające na urlopie macierzyńskim, ojcowski bądź urlopie bezpłatnym
– prezesi spółek z o.o., którzy są jedynymi lub większościowymi udziałowcami w firmie

Przedsiębiorcy mogą składać wnioski także o dofinansowanie szkoleń realizowanych drogą elektroniczną online. Katalog możliwości dofinansowania nie obejmuje konferencji, kongresów czy warsztatów. Środków nie można także pozyskać na kształcenie ustawiczne, które odbywa się poza Polską. Nie ma możliwości otrzymania dotacji na pokrycie studiów licencjackich, magisterskich czy doktoranckich. Wyłączone z program są także szkolenia obowiązkowe BHP czy PPOŻ a także badania okresowe. Przedsiębiorca nie może z tego programu pokryć kosztów wyjazdów, noclegu czy wyżywienia.

Właściciele firm zainteresowani tą formą wsparcie składają wnioski w lokalnym urzędzie pracy właściwym dla lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej. Nie ma ogólnokrajowego harmonogramu naborów dlatego aby sprawdzić terminy należy kontaktować się z danym urzędem pracy lub śledzić informacje na stronie tego urzędu.

 

Wsparcie z KFS w pigułce:

Finansowanie: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Cel: wsparcie przedsiębiorców na działania poprawiające kompetencje pracowników

Przyjmowanie wniosków: lokalne urzędy pracy

Maksymalna kwota dotacji na 1 pracownika: 15 855 zł

Wysokość dofinansowania: 80 proc. wartości projektu

Wkład własny: 20%

Terminarz: nabory w różnych terminach w całej Polsce

 

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/blisko-16-tys-zl-dotacji-ksztalcenie-pracownika-firmy-moga-wnioskowac-urzedach-pracy-102774