Biznes rozkwita na wiosnę – dotacje na innowacje w małopolskich firmach

Biznes rozkwita na wiosnę – dotacje na innowacje w małopolskich firmach

Prowadzisz biznes w Małopolsce? Pamiętaj, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego możesz liczyć na konkretną pomoc w realizacji swoich pomysłów. W wiosennych konkursach dedykowanych przedsiębiorcom do wzięcia jest ponad 130 mln zł. Dotacje przeznaczone są między innymi na sfinansowanie wyposażenia nowoczesnych laboratoriów czy działów badawczo – rozwojowych, przeprowadzenie innowacyjnych badań i wprowadzenie na rynek ich wyników.

Zarząd Województwa Małopolskiego zawsze wspierał rozwój przedsiębiorczości, nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. W tym kontekście niezwykle ważną rolę pełnią Fundusze Europejskie i możliwości jakie dają w zakresie współpracy małopolskiego biznesu z instytucjami badawczo-rozwojowymi

– mówi wicemarszałek województwa Łukasz Smółka.

Nowoczesna infrastruktura…

39 mln zł trafi do przedsiębiorców, którzy planują rozwój infrastruktury gwarantującej prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej. Wsparcie popłynie na inwestycje stwarzające warunki dla działalności badawczo-rozwojowej, dzięki której możliwe stanie się wprowadzenie na rynek nowych produktów, procesów czy usług.

Wśród projektów, na które można uzyskać wsparcie są między innymi: tworzenie centrów i laboratoriów badawczo – rozwojowych w firmach, zakładanie ośrodków badań klinicznych czy weterynaryjnych czy zakup niezbędnej aparatury badawczej. Elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Konkurs rozpocznie się 30.04.2019 r. Nabór wniosków potrwa do 18.06.2019 r.

…na badania i rozwój

Wraca popularny wśród przedsiębiorców konkurs na projekty badawczo – rozwojowe. Tym razem Zarząd Województwa Małopolskiego na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej (ale już nie samego wdrożenia) przeznaczył 75 mln zł.

Dodatkowo uproszczono zasady przyznawania wsparcia poprzez:

• Poszerzenie katalogu beneficjentów o duże przedsiębiorstwa,
• Możliwość realizacji projektów w formule konsorcjum/partnerstwa z innymi przedsiębiorstwami i jednostkami naukowymi,
• Poszerzenie katalogu podwykonawców, którymi mogą również podmioty z krajów członkowskich UE,
• podniesienie poziomu dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowalnych,
• Możliwość skorzystanie z premii.

Dodatkowym atutem jest długi termin naboru wniosków z podziałem na rundy, który będzie trwał od 30.04.2019 do 24.10.2019 r.

16 mln zł na Bony na innowacje

Do końca czerwca 2019 r. można starać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 zł lub o duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych została zwiększona ze 100 000 zł do 200 000 zł. W ramach małego i dużego bonu na innowacje można zakupić usługi badawczo-rozwojowe w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, a także w zakresie wzornictwa.

Bony na innowacje cieszą się sporym zainteresowaniem przedsiębiorców. Dlatego wnioski o dotacje warto składać już w pierwszej rundzie naboru

– zachęca Łukasz Smółka.

Dokumenty przyjmowane będą w trzech rundach aż do 30 czerwca 2019 r. W ramach małego bonu na innowację – zawsze, a w ramach dużego bonu na innowację – pod pewnymi warunkami, można zakupić także usługi proinnowacyjne. Przedsiębiorca, jeżeli chce zakupić takie usługi w ramach dużego bonu na innowację, musi pamiętać, że mogą być one zrealizowane wyłącznie jako część szerszego projektu, obejmującego także badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, bądź usługi w zakresie wzornictwa.

Konkurs trwać będzie do 30.06.2019 r.

Masz pytania lub wątpliwości?

Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu). Szczegóły na www.rpo.malopolska.pl

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/fundusze-europejskie/biznes-rozkwita-na-wiosne-dotacje-na-innowacje-w-malopolskich-firmach