BEZPŁATNY KURS MS EXCEL

BEZPŁATNY KURS MS EXCEL

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa organizuje bezpłatny kurs MS Excel, na trzech poziomach umiejętności: podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym.

Przedmiot kursu jest wynikiem, przeprowadzonej przez Wydział, ankiety potrzeb szkoleniowych wśród mieszkańców. Zdecydowana większość wyraziła chęć udziału w projektach związanych z tą tematyką.

Przebieg kursu, który odbędzie się w formule online, za pośrednictwem aplikacji Zoom, zbliżony będzie do przebiegu zajęć odbywających się stacjonarnie – trener na żywo omówi zagadnienia zgodnie z agendą, wyjaśni wątpliwości, odpowie na pytania uczestników. Po zakończeniu każdego z poziomów, uczestnicy przystąpią do egzaminu, który również odbędzie się online i otrzymają certyfikaty, potwierdzające ukończenie kursu.

Zapisy trwają do dnia 20 listopada 2020 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie i kilkukrotne przekroczenie limitu miejsc, rejestracja na kurs została zamknięta.

 

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie, otrzymają link do aplikacji oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.

Wymagania sprzętowe, niezbędne do udziału w kursie:

 • komputer / laptop z systemem Windows 7/8/10, Mac OS;
 • głośniki / słuchawki;
 • mikrofon;
 • dowolne łącze internetowe.

Analizy danych są coraz częściej wykorzystywane w wielu obszarach i na każdym szczeblu organizacji. Czy jesteś samozatrudniony, czy pracujesz na etacie, a może właśnie poszukujesz swojego miejsca na rynku pracy – często widzisz, że przydałyby się kompetencje dotyczące obsługi pakietu Microsoft Office, w tym Excela. Czasem wydaje się, że Excel jest przecież intuicyjny, każdy potrafi wstawić dane do tabeli i dodać do nich sumowanie czy wykonać wykres. Czy tak jest rzeczywiście? – przekonaj się sam!

Program i harmonogram warsztatów, poziomy I-III:

 

I poziom (podstawowy): 23-24 listopada 2020 r., godz. 9:00 – 17:00

 • arkusze, skoroszyty, adresy;
 • nazwy plików, foldery;
 • dostosowanie paska narzędzi;
 • skróty;
 • formaty – danych, komórek, tabel;
 • funkcje podstawowe – sumy, średnie, max, min.;
 • sortowanie (dobieranie poprawnych zakresów, sortowanie po kilku zmiennych);
 • filtrowanie (filtry proste, filtry oparte o formaty komórek);
 • adresy względne i bezwzględne;
 • menedżer nazw;
 • podstawowe funkcje logiczne;
 • obróbka tekstu – funkcje tekstowe;
 • poprawne posługiwanie się danymi czasu i daty;
 • wykresy – kolumnowe, kołowe i ich formatowanie;
 • tabele przestawne – podstawy;
 • przykłady wykorzystania Excel Help oraz dostępnych on-line materiałów.

II poziom (średniozaawansowany): 17-18 grudnia 2020 r., godz. 9:00 – 17:00

 • formaty i funkcje podstawowe;
 • sortowanie i filtrowanie;
 • formatowanie warunkowe;
 • adresy względne i bezwzględne;
 • funkcje logiczne, tekstowe, czasu i daty;
 • wykresy – typy wykresów – dobór danych;
 • funkcje wyszukaj.pionowo i wyszukaj.poziomo;
 • tabele przestawne, wykresy przestawne;
 • drukowanie dużych zakresów;
 • wstawianie grafik, hiperlinków, kształtów;
 • narzędzia sprawdzania poprawności danych;
 • automatyzacja pracy – nagrywanie prostych makr.

III poziom (zaawansowany): 21-22 grudnia 2020 r., godz. 9:00 – 17:00

 • przypomnienie tematów Excela na poziomie średniozaawansowanym – w obszarach i tempie dostosowanym do uczestników oraz w zależności od ich potrzeb;
 • poznanie funkcji licz.jeżeli, suma.jeżeli, indeks;
 • grupowanie i sumy częściowe;
 • pobieranie danych zewnętrznych – tworzenie kwerend;
 • tworzenie zaawansowanych wykresów;
 • poznanie funkcji informacyjnych CZY.BŁĄD i CZY.FORMUŁA;
 • co to jest SOLVER i jak go używać?;
 • jak zabezpieczać komórki przed zmianami innych użytkowników?;
 • rejestracja makr dla tabeli przestawnych czy dla kilku arkuszy;
 • rejestracja makr z odwołaniami względnymi lub bezwzględnymi.

Więcej informacji na temat kursu udziela Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa, tel. 665 100 437, e-mail: wrg@umt.tarnow.pl

 

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Bezplatny-kurs-MS-Excel