Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Tarnowa oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie zapraszają do udziału w spotkaniu dotyczącym nowych rozwiązań w zakresie komunikacji Urzędu z przedsiębiorcami.

W trakcie spotkania zaprezentujemy nowe narzędzia informatyczne, które umożliwią łatwiejsze i skuteczniejsze załatwianie spraw urzędowych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Spotkanie odbędzie się 9 sierpnia br. o godz. 11 w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej 10.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu działające na terenie Miasta Tarnowa.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa drogą mailową lub telefoniczną (kontakt podany na końcu wiadomości) oraz wypełnienie i podpisanie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego, który należy przynieść na spotkanie.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu „Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpośrednio po spotkaniu, dla wszystkich zgłoszonych osób odbędą się bezpłatne, praktyczne warsztaty z zakresu RODO, podczas których omówione zostaną m. in. zagadnienia:

  • obowiązkowej inwentaryzacji danych osobowych i wymagań związanych z dokumentacją,
  • zgody na przetwarzane danych osobowych, czy zawsze jest obowiązkowa i jak ją sformułować,
  • obowiązków informacyjnych dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych w korespondencji kierowanej do osób, których dane dotyczą,
  • powierzania przetwarzania danych osobowych,
  • RODO w zamówieniach publicznych.

W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone ćwiczenia dotyczące opracowania kluczowych dokumentów służących realizacji wymagań RODO oraz podane przykładowe zapisy i wskazówki dotyczące stosowania ww. rozwiązań w Państwa firmach.

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa w ww. warsztatach do osoby z wydziału Rozwoju Miasta wskazanej poniżej:

Marzena Bac,m.bac@umt.tarnow.pl; tel. (14) 68-82-667

 

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Bezplatne-szkolenia-dla-przedsiebiorcow