Barcelona i Warszawa czekają na małopolskich przedsiębiorców

Barcelona i Warszawa czekają na małopolskich przedsiębiorców!

Do 13 października małopolscy przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do udziału w dwóch prestiżowych wydarzeniach gospodarczych – imprezie targowo wystawienniczej SMART CITY EXPO World Congress w Barcelonie i branżowych targach WARSAW INDUSTRY WEEK w stolicy. – W ramach projektu „Business Boost for Małopolska” pokrywamy większość kosztów wyjazdu i przygotowania katalogu wystawcy – podkreśla kierownik projektu, Łukasz Blacha z Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa.

Wszystkie informacje i dokumenty, potrzebne do udziału w rekrutacji chętnych do wyjazdu na targi można znaleźć na stronie projektu „Business Boost for Małopolska”: http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska/NABOR

Dodatkowych wyjaśnień, jeżeli będzie taka potrzeba i wsparcia w zakresie przygotowania dokumentów udzielają pracownicy biura projektu w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Mickiewicza 6, w pokoju 116 oraz pod numerem telefonu: 14 688 26 45. W procesie rekrutacji preferowane będą firmy prowadzące działalność lub posiadające swoje oddziały w Tarnowie oraz laureaci konkursu „Innovator Małopolski”. Organizator nie pobiera opłat za wyjazd i pokrywa większość kosztów – w tym koszty przelotów i przejazdu busem, zakwaterowania na miejscu, wstępu na targi, opłaty współwystawienniczej, wynajmu i zabudowania powierzchni wystawienniczej, koszty wyżywienie – śniadań, obiadów i kolacji oraz koszty ubezpieczenia i przygotowania, druku oraz tłumaczenia katalogu wystawcy. – Wysokość dofinansowania może sięgnąć nawet 90 procent związanych z wyjazdem na kosztów – mówi Łukasz Blacha. W imprezach targowych może wziąć udział 20 przedsiębiorców z całej Małopolski.

Targi SMART CITY EXPO w Barcelonie potrwają od 14 do 16 listopada. Będą dla przedsiębiorców okazją do poszukiwania kooperantów oraz inwestorów. Będzie to już siódma edycja tej jednej z największych na świecie imprez targowo-wystawienniczych. Co roku gromadzi delegatów z całego świata, poszukujących nowych rozwiązań dla inteligentnych miast i chcących awiązywać stosunki gospodarcze oraz prezentować ofertę innowacyjnych firm. Przekrój dziedzin, których dotyczy wydarzenie, rozciąga się od rozwiązań usprawniających zarządzanie, poprzez rozwiązania w zakresie transportu, technologii, aż do ekologicznego aspektu życia miast. W wyjeździe weźmie udział 10 przedstawicieli małopolskich firm MŚP, posiadających strategię wejścia na rynki międzynarodowe oraz należących do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

W tym samym czasie od 14 do 16 listopada odbędą się targi WARSAW INDUSTRY WEEK. Warszawskie targi to miejsce, w którym można nawiązać cenne kontakty, poszukać przemysłowego partnera i znaleźć odpowiednią ofertę współpracy dla firmy. To największe wydarzenie wystawiennicze o charakterze przemysłowym w środkowej Europie. Może wziąć w nim udział 10 małopolskich firm sektora MŚP, reprezentujących 4 branże: technologie informacyjne i komunikacyjne, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy oraz nauki o życiu.

Przypomnijmy, że celem projektu „Business Boost for Małopolska”, w ramach którego organizowane są wyjazdy, jest wytworzenie silnego impulsu rozwoju gospodarczego dla firm sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Małopolsce.

Źródło: http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/Barcelona-i-Warszawa-czekaja-na-przedsiebiorcow