ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich przedsiębiorców, prowadzących działalność w naszym mieście, o wypełnienie anonimowej ankiety “Ocena stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w Tarnowie”.

Badanie jest elementem realizowanego przez miasto projektu, w ramach programu „Rozwój lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, którego głównym celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego (zwłaszcza jakości powietrza), dostępności i standardu życia mieszkańców.

Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać Państwa plany rozwojowe oraz ocenę czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej, co pozwoli zidentyfikować obszary wymagające współdziałania z samorządem.

Przedsiębiorczość jest jedną z tych aktywności, która zapewnia lokalnym środowiskom rozwój w wymiarze zarówno finansowym, jak i społecznym. Badania pokazują, że obszary, na których działają aktywni gospodarczo mieszkańcy, charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowymi i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych. Wspieranie przedsiębiorczości na poziomie lokalnym uznaje się za jeden z najskuteczniejszych sposobów zmniejszania bezrobocia, czy też zatrzymania migracji młodych, aktywnych osób do innych ośrodków.

Firmy lokalne, w tym przede wszystkim firmy rodzinne, odgrywają ważną rolę w lokalnym rynku pracy i mają zdolność zatrzymywania odpływu obecnych, oraz przyciągania do miasta nowych, mieszkańców. Służą również wzmacnianiu rozpoznawalności miasta oraz przyczyniają się do wzrostu dochodów mieszkańców. To wszystko sprawia, że firmy są bardzo ważnym uczestnikiem, nie tylko życia gospodarczego, ale również społecznego w mieście i w coraz większym stopniu stanowią o jego potencjale rozwojowym.

Bardzo prosimy o udzielenie możliwie dokładnych i przemyślanych odpowiedzi. Ze swej strony zapewniamy pełną anonimowość. Dane przez Państwa przesłane potraktujemy z należytą powagą. Dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić je w naszych planach i działaniach.

Z wyrazami szacunku,

Roman Ciepiela
Prezydent Tarnowa

Ankieta dostępna jest pod adresem: http://bit.ly/ankieta-przedsiebiorcy-tarnow

Aby wypełnić ankietę należy podać dane dostępowe:

Login: TARNÓW
Hasło: TARNÓW

Zakończenie ankiety nastąpi 2 marca 2020 o godzinie: 23:59.

Źródło: https://tarnow.pl/Dla-mieszkancow/Aktualnosci/Biznes/Ankieta-dla-przedsiebiorcow