500 mln zł dotacji na wdrażanie efektów prac B+R dla firm

500 mln zł dotacji na wdrażanie efektów prac B+R dla firm

W ramach programu Inteligentny Rozwój mikro, mali i średni przedsiębiorcy realizujący projekty inwestycyjne w miastach średnich lub na ternie gmin sąsiadujących z tymi miastami mogą liczyć na wsparcie w Poddziałaniu 3.2.1 „Badania na rynek”.

Firmy, które planują wdrażanie efektów prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów i usług mogą wziąć udział w konkursie, w którym suma dotacji sięga aż 500 mln zł.

Tegoroczna edycja konkursu została ogłoszona 14 lutego i trwa do 5 grudnia br. Rozszerzono w niej zasięg naboru także o projekty inwestycyjne realizowane na terenie gmin sąsiadujących z miastami średnimi. Wnioski można składać w pięciu rundach.

Obecnie trwa runda III – od 1. lipca do 31. sierpnia b.r.

W aktualnym konkursie na przedsiębiorców czeka 500 mln zł dotacji, czyli o 100 mln zł więcej niż w roku ubiegłym.

Informacje o naborach dostępne są na stronie PARP: http://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są również TUTAJ.

 

 

Źródło:http://www.tarnow.pl/Biznes/Aktualnosci-biznesowe/500-mln-zl-dotacji-na-wdrazanie-efektow-prac-B-R-dla-firm