31 tys. zł dotacji na założenie firmy. Bezrobotni ruszyli po pieniądze z urzędu pracy

31 tys. zł dotacji na założenie firmy. Bezrobotni ruszyli po pieniądze z urzędu pracy

Nawet 31 tys. zł na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej może uzyskać w tym roku bezrobotny. Osoby zarejestrowane w urzędach pracy do końca sierpnia pozyskały 322 mln zł bezzwrotnych dotacji na zakładanie firm. Wydatkowanie środków wyraźnie przyspieszyło po odmrożeniu gospodarki.

Z informacji, które portalowi MamBiznes.pl przekazało Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej wynika, że mimo pandemii i dużych transferów związanych z tarczą antykryzysową programy aktywizacji bezrobotnych myślących o własnym biznesie są kontynuowane. Fundusze Pracy w tym roku mają do wydania na te cele jeszcze ponad 2 mld zł.

15 tysięcy bezrobotnych założyło firmę w 2020 roku

Na podstawie Sprawozdania MRPiPS-02 o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy, za pierwszych 8 miesięcy tego roku, Powiatowe Urzędy Pracy na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej wydatkowały kwotę 322 mln 842,5 tys. zł. Ze środków tych skorzystało 15 274 osób. Jeszcze na koniec czerwca liczba beneficjentów wynosiła 9 tys. , a kwota przelana na ich konta oscylowała wokół 190 mln zł. To oznacza, że wraz z odmrożeniem gospodarki przyspieszyło tempo przyznawania dotacji na zakładanie firm.

Jeszcze na początku roku obowiązywała maksymalna kwota dotacji za rok 2019 i wynosząca 27 510,18 tys. zł. Pod koniec lutego prezes Głównego Urzędu Statystycznego opublikował dane o wysokości przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał roku 2019.  Na podstawie wysokości 5198,58 zł oszacowano, że maksymalna kwota dotacji od 1 marca wzrosła do poziomu 31 191,48 zł.  To właśnie ta kwota jest maksymalną, o którą mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy. W praktyce jednak pojedyncza kwota bezzwrotnego wsparcia jest mniejsza ponieważ urzędy pracy chcą, aby z dostępnej puli wesprzeć jak największą liczbę zainteresowanych. W tym roku średnia kwota dotacji według danych z końca sierpnia wynosi 21 tys. zł.

Rok Maksymalna kwota dotacji
2015 22 700,76 zł
2016 23 398,68 zł
2017 24 283,26 zł
2018 25 629,06 zł
2019 27 510,18 zł
2020 31 191,48 zł
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

Otrzymane pieniądze bezrobotny może wydatkować tylko na zakup tych produktów i usług, które wskazał we wniosku o dotację i które związane są z rozpoczynaną działalnością. Do takich wydatków można np. zaliczyć zakup niezbędnej maszyny, laptopa, drukarki, sprzętu informatycznego czy usługi stworzenia strony internetowej. Ważną informacją jest to, że dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem prowadzenia działalności przez co najmniej 12 miesięcy

W ramach przyznanych na 2020 rok kwot środków na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia środków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy, samorządy dysponują środkami kumulowanymi w Funduszu Pracy (limitami) w wysokości 2 mld 414 mln 434 tys. zł. Środki w transzach miesięcznych są przekazywane na konta powiatowych urzędów. Jeśli od tej kwoty odjąć środki, które już popłynęły do bezrobotnych to otrzymamy poziom pozostający do dyspozycji urzędów pracy. Według informacji MRPiPS pozostała w tym roku pula środków do wykorzystania to 2,1 mld zł.

Dotacja pod warunkiem, że :

– ubiegający się o dotację przez ostatnie 12 miesięcy nie odmówił propozycji zatrudnienia czy też proponowanych form szkolenie realizowanych przez Urząd Pracy

– bezrobotny przez ostatnie 12 miesięcy nie prowadził działalności gospodarczej

– starający się o dotację nie otrzymał wcześniej z urzędu pracy finansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej

– bezrobotny w okresie 24 miesięcy przed dniem ubiegania się dotację nie był skazany za przestępstwo przeciw obrotowi gospodarczemu

– ubiegający się o dotację nie złożył wniosku o dotację w innym urzędzie pracy

Źródło: https://mambiznes.pl/wlasny-biznes/31-tys-zl-dotacji-zalozenie-firmy-bezrobotni-ruszyli-pieniadze-urzedu-pracy-101671