250 tys. zł bezzwrotnego wsparcia na własny biznes. Zostało mało czasu na złożenie wniosku

Nawet 250 tys. zł bezzwrotnej dotacji czeka na pomysłodawców z innowacyjnymi projektami. Na złożenie wniosku twórcom start-upów zostało kilka dni. Koniec naboru zaplanowano na 20 lutego.

Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu ScaleUP, który zakłada budowanie mostów między pomysłodawcami z innowacyjnymi przedsięwzięciami, a dużymi podmiotami, które mogą być zainteresowane danym rozwiązaniem.

250 tys. zł na innowacyjny biznes

W ramach programu akceleracyjnego KPT młoda firma zakwalifikowana do uczestnictwa może liczyć zarówno na środki niezbędne do wprowadzenia produktu lub usługi na rynek jak i wsparcie doświadczonych ekspertów. Pomysłodawcy nie muszą zapewniać żadnego wkładu własnego. Maksymalna kwota dotacji wynosi 200 tys. zł, a wartość usług eksperckich 50 tys. zł. W sumie autorzy perspektywicznego przedsięwzięcia mogą liczyć na 250 tys. zł wsparcia na rozwój swojej biznesowej idei.

Organizatorzy szukają przede wszystkim pomysłów z sektorów takich jak: Industry 4.0, Industrial Internet of Things, smart city. Osoby zgłaszające się do inicjatywy muszą dysponować co najmniej prototypem produktu lub usługi w obszarze Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city. Program daje możliwość nawiązania realnej współpracy z dużymi partnerami przemysłowymi, które w ramach programu podzielą się swoim know-how, ekspercką wiedzą i umożliwią testowe wdrożenie rozwiązania start-upu.

Program KPT w pigułce

• akcelerator ukierunkowany na start-upy oferujące produkty i usługi z obszaru Przemysłu 4.0, przemysłowego Internetu Rzeczy oraz smart city
• umożliwia nawiązanie realnej współpracy z dużymi partnerami przemysłowymi, które w ramach programu podzielą się swoim know-how, ekspercką wiedzą i umożliwią testowe wdrożenie rozwiązania start-upu
• oferuje bogaty program szkoleń, praktyczne warsztaty, indywidualny mentoringu oraz szeroko zakrojony networking

Co zyskuje pomysłodawca?

– bliska współpraca z dużymi firmami przemysłowymi (Odbiorcami Technologii), w tym możliwość testowego wdrożenia swojego rozwiązania z wykorzystaniem infrastruktury Odbiorców Technologii·
– 24 godziny indywidualnego mentoringu z wybranymi przez siebie ekspertami

– warsztaty m.in. ze sprzedaży, finansów zarządczych i komunikacji
– indywidualne zajęcia prowadzone wg metodologii Design Thinking lub Value Proposition Canvas
industry tour po nowoczesnych zakładach przemysłowych

JAKIE PIENIĄDZE DLA START-UPU:

Dofinansowanie: 250 000 zł

Maksymalnie można otrzymać do 100% kosztów kwalifikowanych projektu, co oznacza, że nie musisz mieć wkładu własnego.

Pojedynczy projekt może otrzymać: 200 tys. zł – wsparcie finansowe, 50 tys. zł – wsparcie w postaci usług

źródło: www.mambiznes.pl